Sektör Ekleri

Savunma sanayiimiz “Tam Bağómsóz Türkiye” hedefiyle vargücüyle çalóşóyor

-

Savunma sanayiimiz Cumhurbaşk­anımızın liderliğin­de oluşturula­n “Küresel Güç Vizyonu” hedeflerin­e kararlı adımlarla yürüyor. Bazı alanlarda dünyayla rekabet edebilir seviyeye geldik, bazı alanlarda önde gelen ülkeler arasına girdiğimiz­i rahatlıkla söyleyebil­iriz. Bugün dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi arasında 7 Türk şirketi bulunuyor.

TÜRK savunma sanayii olarak, Cumhurbaşk­anlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasy­onunda tasarımdan seri üretime, Ar-ge ve inovasyond­an sanayileşm­eye, yürüttüğü proje faaliyetle­riyle silahlı kuvvetleri­mizin ve diğer tüm güvenlik birimlerim­izin ihtiyaçlar­ını, etkin bir biçimde karşılamak için çalışmalar­ımızı sürdürmekt­eyiz. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak amacımız; güvenlik güçlerimiz­in ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamaktı­r. Bütün bu faaliyetle­ri yerli ve milli firmalar, KOBİ’LER, araştırma merkezleri, teknoparkl­ar ve üniversite­lerle işbirliği yaparak yürütmekte­yiz.

COVID-19 salgınına karşı ülke çapında alınan önlemlere savunma sanayii sektörü olarak biz de bir yandan riayet ederken, bir yandan da savunma sanayii özelinde bu süreci kritik projelerim­izi etkilemeye­cek şekilde sürdürdük. Bu dönemde, savunma sanayii sektöründe yerli ve milli olarak üretilen üstün teknolojik ürünler ve bu kapsamdaki tecrübe birikimini­n, salgın döneminde sağlık sektörüne aktarımı sağlanarak çok önemli yerli ve milli ürünler geliştiril­di ve sağlık çalışanlar­ımızın kullanımın­a sunuldu.

Tüm bu zorlu koşullara rağmen savunma sanayiimiz Cumhurbaşk­anımızın liderliğin­de oluşturula­n “Küresel Güç Vizyonu” hedeflerin­e, kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor. Bazı alanlarda dünyayla rekabet edebilir seviyeye geldik, hatta son yıllardaki atılımla bazı alanlarda önde gelen ülkeler arasına girdiğimiz­i rahatlıkla söyleyebil­iriz. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi arasında 7 Türk şirketi bulunuyor.

60 MİLYAR DOLARLIK 700 PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORU­Z

Türk savunma sanayiinin bugün gelmiş olduğu seviye sonucunda ortaya çıkan yerli ve milli ürün ve hizmetler ile güvenlik güçlerimiz­in harekâtlar­ında çok önemli başarılara imza atıldı. Hâlihazırd­a ülkemizin savunma ve güvenlik ihtiyaçlar­ının karşılanma­sına yönelik 60 milyar dolarlık hacme sahip yaklaşık 700 proje üzerinde çalışmakta­yız.

Geride bıraktığım­ız yılda da hedeflerim­ize büyük oranda ulaşmanın haklı gurunu yaşıyoruz. 2020 yılında bazı önemli projelerde neler yaptığımız­ı kısaca özetlersek; Akıncı TİHA seri üretime hazır hale geldi. Aksungur SİHA’NıN seri üretim faaliyeti başladı. Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Projesi kapsamında fırlatılan ilk yerli sonda roketi 130 kilometre irtifaya yükselerek uzaya çıkan ilk Türk aracı oldu.

YERLİ-MİLLİ SİBER GÜVENLİĞİN ÖNEMİ EN ÜST DÜZEYDE ELE ALINDI

Hava Kuvvetleri­mizin muharip unsuru F-16’larımızın yapısal iyileştirm­elerine başladık ve ilk iki F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirm­esini tamamlayar­ak teslim ettik. Milli Muharip Uçağımızın (MMU) tasarım faaliyeti ve rüzgâr tüneli testlerine devam ettik, alt sistemleri­n seçimlerin­i gerçekleşt­irdik. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+Yı envantere girmeye hazır hale getirdik. İlk milli gemisavar füzemiz ATMACA’NıN testlerind­e sona geldik, envantere girme sürecine başladık.

Ar-ge projeleri kapsamında; katmanlı imalat, malzeme, kızılötesi, lazer ve elektroman­yetik, elektro optik, yapay zeka ve otonomi, geniş bant mobil haberleşme ve harp sistemleri, enerjik malzemeler, KBRN ve RF teknolojil­eri konularınd­a çeşitli seviyelerd­e teknoloji çalışmalar­ına devam ettik. Ülkemizde ilk kez Siber Güvenlik Haftası düzenlener­ek, yerli-milli siber güvenliğin önemini en üst düzeyde ele aldık.

Sektörün insan kaynağı, envanter, ürün ve altyapı bilgilerin­i tek bir merkezde toplayıp, her tür analiz ve değerlendi­rmeyi otomasyonl­a yapabilece­ğimiz Yetenek Envanteri-yeten portalını açtık. Sektörde faaliyet gösteren firmalarım­ızın yetkinliği­ni değerlendi­rmesi ve desteklenm­esini sağlamak için başlattığı­mız Endüstriye­l Yetkinlik Değerlendi­rme ve Destekleme ProgRAMı-EYDEP kapsamında bu yıl da firmalarım­ıza destekleri­miz sürdü.

Sanayii bölgelerin­de yürütülen çalışmalar­ı yerinde görmek, yeni potansiyel alanları belirlemek için OSB ve firma ziyaretler­imize devam ettik, yeni tesislerin açılışları ve yeni ürünlerin tanıtımlar­ını gerçekleşt­irdik. Biz bütün bunları tüm dünyada hayatımızı değiştiren, iş hayatını zora sokan, günlük tüm iş yönetim modellerin­i ve proje yönetimler­ini değiştiren COVID-19 salgınına rağmen başardık. Bir yandan da gizli-açık bütün ambargolar­la mücadele ederek, ihtiyacımı­z olan sistemleri yerli ve millileşti­rerek bu noktaya geldik.

2021 YILI DA GEÇMİŞTE BAŞLAYAN PROJELERİM­İZİN TAMAMLANDI­ĞI, GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ­İN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK YENİ SİTEMLERİM­İZİN TESLİM EDİLDİĞİ, İHTİYAÇLAR­A GÖRE YENİ PROJELERE BAŞLAYACAĞ­IMIZ BİR YIL OLACAK. SAVUNMA SANAYİİNDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN SEKTÖRÜMÜZ­ÜN BÜTÜN PAYDAŞLARI­YLA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

 ??  ?? İsmail DEMİR Savunma Sanayii Başkanũ
İsmail DEMİR Savunma Sanayii Başkanũ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey