Sektör Ekleri

“Özgün ürün hracatının gel şt r lmes ç n koord nasyon ç nde çalışıyoru­z”

-

Polat, sektörün ht yaç duyduğu ler teknoloj çeren malat ve test altyapılar­ına ve kal f ye şgücüne yapılan yatırımlar­ın ürüne dönüşmes n n 5-10 yılı bulduğunu kaydederke­n, hracat yoluyla ekonom ye katkının da aynı sürede gerçekleşe­b ld ğ n b ld rd .

B rl k olarak özgün ürünler n hracat ortamının gel şt r lmes amacıyla kamu-özel sektör paydaşları­yla koord nasyon ç nde çalıştıkla­rının altını ç zen Polat, “İlg l kurum ve kuruluşlar ve sanay c ler m z le b rl kte yürütmekte olduğumuz çalışmalar, 2021 yılında artarak devam edecekt r” d ye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey