Sektör Ekleri

Salgın sonrası hracatta yakalanan trend sürecek

-

Pandem neden yle sektörün 2020 yılı hracatı 2.7 m lyar dolardan 2.3 m lyar dolara ger led . Bu ger lemen n; ülkeler n salgın neden le ve ekonom ler ndek daralma sonucu kaynakları­nın tahs s nde savunmadan z yade sağlık ve gıda g b konulara öncel k vermeler n n sonucu olduğu değerlend r l yor. Salgın sonrası hracatta yakalanan trend n sürdürülec­eğ ve sektör oyuncuları­nın gen ş b r pazarda rol alacağı öngörülüyo­r. Artık şunu çok rahatlıkla söyleyeb l r z. Ülkem z n güvenl ğ n n sağlanması ve özgür, bağımsız b r ülke olarak geleceğe daha b r güvenle savunma sanay m z sayes nde bakıyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey