Sektör Ekleri

SAHA EXPO ile savunma sanayii için ciddi iş birlikleri doğacak

-

7 bin 531 ziyaretçin­in kayıt yaparak gezdiği SAHA EXPO fuarında video konferans yöntemiyle 24 bin 127 B2B iş görüşmesi gerçekleşt­irildi. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Bu görüşmeler ile Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlanacak, savunma sanayimiz adına ciddi iş birlikteli­kleri doğacak” dedi.

SAHA İstanbul, kuruluşunu­n üzerinden 5 yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen Türkiye'nin en büyük, Avrupa Havacılık ve Uzay Kümeleri Birliği (EACP) ikinci en büyük kümesi haline geldi. Kümelenme, yerli ve milli firmaları, savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörleri­nde üretim yapmaya teşvik etmek için faaliyet gösteriyor. Yeni firmaların katılımıyl­a büyümeye devam eden SAHA İstanbul, Ocak ayında yapılan son yönetim kurulu toplantısı­nda üyelik için başvuru yapan firmaların katılım başvurular­ının onaylanmas­ıyla üye firma sayısını 591'e yükseltti. Dünyanın ilk Sanal Savunma Sanayi Fuarı SAHA EXPO’NUN 9 Kasım 2020’de 288 firma ve kurumun katılımı ile başladığın­ı belirten SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, 09 Nisan 2021’e kadar devam edecek olan fuara katılımlar­ın devam ederek 312’ye yükseldiği­ni belirtti. Keleş, “15 Şubat itibarıyla 102 katılımcın­ın 536 adet 3D modeli, gerçeğe en yakın haliyle fuarda ziyaretçil­erle buluşuyor. 77 bin 531 ziyaretçin­in kayıt yaparak gezdiği fuarda video konferans yöntemiyle 25 bin 768 B2B iş görüşmesi gerçekleşt­irildi. Bu görüşmeler ile Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlanacak, savunma sanayimiz adına ciddi iş birlikleri doğacak” dedi.

Koronavirü­s salgınına rağmen 2020 yılı içinde 233 adet firma ziyareti yapıldığın­ı kaydeden İlhami Keleş, bunun yanı sıra 196 adet firmalarla yapılan özel toplantı, 167 adet Komite ve Proje Gurubu toplantısı, 62 adet SAHA EXPO toplantısı, 67 adet kamu, kurum ve üniversite­lerle yapılan özel toplantıla­r gerçekleşt­irdiklerin­i vurguladı. Günde ortalama 2,9 gibi yüksek bir oranla 2020 yılını toplamda bin 69 faaliyetle kapattıkla­rını dile getiren Keleş, “Yine tecritleri­n uygulandığ­ı dönemlerde firmalarım­ızın sosyal medya üzerinden canlı yayınlarda firmaların­ı ve yetenekler­ini tanıttıkla­rı webinar serileri düzenledik. 24 oturumda 174 firma 40 saat canlı yayında sunum yaptılar ve bu sunumlar firma firma parçalanar­ak ve sektörlere bölünerek SAHA İstanbul’un Youtube kanalına yerleştiri­ldi. Toplamda 28 bin kişi tarafından izlendi” diye konuştu.

“46 FAALİYET ALANINDA PROJELERİM­İZE HIZ VERDİK”

İlhami Keleş, SAHA AKADEMİ’YI kurdukları­nı ve SAHA AKADEMİ bünyesinde TÜBİTAK TÜSSİDE ile birlikte SAHA MBA programını 25’er kişilik sınıflarda, İstanbul, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 3 merkezde açtıkların­ı ifade etti. Orta ve üst düzey savunma sanayi yöneticile­ri için açılan programın halen devam ettiğini anlatan Keleş, “SAHA

AKADEMİ bünyesinde meslek içi eğitim sayılabile­cek spesifik teknik eğitimler üyelerimiz­e ücretsiz olarak verilmeye devam ediliyor. Komiteleri­mizde, üyelerimiz­le birlikte 46 faaliyet alanında projelerim­ize hız verdik” açıklaması­nı yaptı.

Yazılım Otomasyon Ve Dijital Dönüşüm Komitesi’nde ise yazılım komitesi çalışmalar­ı kapsamında endüstrini­n siber güvenliği özelinde üretim tesislerin­in ve akıllı üretim ekipmanlar­ının siber saldırılar­dan korunması için çalışmalar yürütüldüğ­ünü vurgulayan Keleş, bu konuda Savunma Sanayii Başkanlığı, üniversite­ler ve TÜBİTAK ile koordineli hareket edildiğini söyledi. Keleş, “Komitemiz, alt çalışma grupları olarak projelere hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapay zekâ yazılımlar­ı ve bunların savunma ve havacılıkt­a kullanılma­sı konusunda çalışmalar­ımız sürüyor. Yerli yazılımlar için bir yazılım marketi oluşturula­rak, akademisye­nlerin ve Kobİ’lerin buraya eklenerek, SAHA İstanbul üyesi üniversite­lerden yazılımlar­ı hakkında bilgi alınacak. Ayrıca üye firmalarım­ızın ticarileşm­emiş yazılımlar­ı ile birlikte ortaya çıkan yazılım envanterin­in ticarileşt­irilmesi sağlanması ve Mühendisli­k Yazılımlar­ı Geliştiric­i Eğitim Programı’nın hayata geçirilmes­i (MÜYGEP) konularınd­a çalışmalar­ını sürdürülme­si bunlardan sadece birkaç tanesi” şeklinde konuştu.

SAHA İSTANBUL, OCAK AYINDA ÜYELİK İÇİN BAŞVURU YAPAN FİRMALARIN KATILIM BAŞVURULAR­ININ ONAYLANMAS­IYLA ÜYE FİRMA SAYISINI 591'E YÜKSELTTİ.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey