Sektör Ekleri

Savunmanın hracat hedef 6,2 m lyar dolar

-

Türk ye’n n savunma sanay hedefler n de değerlend ren İlham Keleş, uluslarara­sı rekabet gel şt rmek hedef yle yola çıkan savunma sanay n n ‘M ll Teknoloj Hamles ’ le yerl leşt rme oranını c dd şek lde artırdığın­a şaret ett . Türk ye’n n ‘2021 Yılı Cumhurbaşk­anlığı Yıllık Programı’ kapsamında yapılacak çalışmalar­da savunma sanay ndek yerl l k oranının yüzde 71'e yükselmes n n hedeflend ğ n söyleyen Keleş, “Savunma ve havacılık yurtdışı satış gel rler n n 6,2 m lyar dolara, savunma ve havacılık sanay c rosunun 19,7 m lyar dolara ve st hdamının se 81,5 b ne ulaşması planlıyor. Bu yönüyle, geçm şten bugüne Türk ye sanay s n n lokomot f olan savunma sanay , bu görev ne 2021 yılında da başarısını artırarak devam edecek” ded .

 ??  ?? İlhami KELEŞ SAHA İstanbul Genel Sekreteri
İlhami KELEŞ SAHA İstanbul Genel Sekreteri

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey