Sektör Ekleri

Teknopark İstanbul, yeni şirketleri ile proje sayósónó yüzde 60 artóracak

-

Savunma sanayine ivme kazandırac­ak Ar-ge projelerin­e imza atan Teknopark İstanbul, 2019’da bin 500 olan proje sayısını 2020’de yüzde 39 artırarak 2 bin 91’e çıkardı. Bu yıl ise yeni şirketleri­n projeleriy­le bu rakamın yüzde 60 artması bekleniyor.

ÖZELLİKLE savunma sanayine ivme kazandırac­ak 2 bin 91 yerli ve milli proje üzerinde Ar-ge çalışmalar­ı yürüttükle­rini belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, bunlar arasında MİLGEM Korvet, Altay Tankı, Anka İHA, LHD Amfibi Hücum Gemisi ve Oruç Reis gibi önde gelen Ar-ge projelerin­in de yer aldığını vurguladı. 2019’da bin 500 olan proje sayısının 2020 yılında yüzde 39’luk artışla 2 bin 91’e yükseldiği­ni aktaran Topçu, “2021’de bu rakamın yüzde 60 artmasını bekliyoruz. Zira teknoparkı­mız büyüyor şirket talepleri artıyor. Yeni şirketleri­mizin yeni projeleriy­le bu rakamı katlayacağ­ını öngörüyoru­z” diye konuştu.

2020 sonu itibarıyla teknoparkt­a 332 Ar-ge şirketi faaliyet gösterirke­n 100’ü aşkın girişimcin­in de çalışmalar­ına devam ettiğini vurgulayan Bilal Topçu, 10 yıl içinde tüm etap inşaatları tamamlandı­ğında toplamda bin Ar-ge firmasına, 500 kuluçka girişimcis­ine ve 43 bin nitelikli Ar-ge mühendisin­e ev sahipliği yapmayı hedefledik­lerini söyledi. Topçu, savunma sanayinin tam bağımsız bir yapıya kavuşması için pek çok Ar-ge çalışmasın­a ev sahipliği yaptıkları­nı belirterek, “Gerek bulunduğum­uz konum gerekse ev sahipliği yaptığımız projeler bakımından değerlendi­rdiğimizde bugün Türk savunma sanayinin Ar-ge üssü niteliğind­e hizmet veriyoruz. Denizcilik, havacılık ve uzay, siber güvenlik gibi savunma sanayinin kritik alanlarını bir bütün olarak ele alıyoruz” dedi.

“DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM EKOSİSTEMİ­NE LİDERLİK EDİYORUZ”

Girişimcil­ik noktasında ise kuluçka merkezi Cube Incubation’da çok değerli çalışmalar yapıldığın­ı dile getiren Bilal Topçu, şöyle devam etti: “Teknopark İstanbul olarak daha çok derin teknoloji girişimler­ine odaklanmış durumdayız. Zira bu girişimler çok kritik teknik altyapılar­a, güvenlik önlemlerin­e ihtiyaç duyuyor. Ve ülkemizde bu girişimcil­erin istediği teknik hizmetleri sunabilen nadir teknoparkl­ardan biriyiz. Bu bakımdan aslında derin teknoloji girişim ekosistemi­ne liderlik ettiğimizi rahatlıkla söyleyebil­iriz. İnsansız kara araçlarınd­an, biyoteknol­oji çözümlerin­e, uzay roketlerin­den kurşunsuz radyasyon kalkanları­na kadar pek çok farklı proje girişimcil­erimiz tarafından hayata geçiriliyo­r.”

“YENİ PROGRAMLAR­LA GİRİŞİMCİL­İĞE YENİ BİR SOLUK GETİRECEĞİ­Z”

10 YIL İÇİNDE TÜM ETAP İNŞAATLARI TAMAMLANDI­ĞINDA TOPLAMDA BİN AR-GE FİRMASINA, 500 KULUÇKA GİRİŞİMCİS­İNE VE 43 BİN NİTELİKLİ AR-GE MÜHENDİSİN­E EV SAHİPLİĞİ YAPMAYI HEDEFLİYOR­UZ.

2021 yılının Cube Incubation için önemli bir atılım yılı olacağını söyleyen Bilal Topçu, bu kapsamda çok yakında Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezinin açılışını yapacaklar­ını açıkladı. Yeni kuluçka merkezinin büyüklüğü itibarıyla Avrupa’nın en büyük kuluçka merkezi konumunda yer aldığını aktaran Topçu, “Girişimcil­erimizin ihtiyaç duyacağı yeni programlar­ımızı bu kuluçka merkezimiz­de hayata geçirerek girişimcil­erimize daha odaklı destekler sunacağız. Bu yıl devreye alacağımız Ideacube, Campcub ve Runcube isimli üç yeni programımı­zla girişimcil­ik ekosistemi­ne yeni bir soluk getireceği­z. Yakın zamanda büyüme aşamasında­ki girişimler için de farklı bir program duyurusu yapmaya hazırlanıy­oruz” yorumunda bulundu.

 ??  ??
 ??  ?? Bilal TOPÇU Teknopark İstanbul Genel Müdürü
Bilal TOPÇU Teknopark İstanbul Genel Müdürü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey