Sektör Ekleri

4 m lyar dolarlık Ar-ge gel r sağladı

-

Teknopark İstanbul’da bugüne kadar 230 m lyon doları aşan hracat gel r elde ed ld ğ n bel rten

B lal Topçu, bunun yanında 4 m lyar dolara yaklaşan b r Ar-ge gel r sağladıkla­rını söyled . İhracat gel rler noktasında d ğer teknoparkl­ardan farklılaşt­ıklarını kaydeden Topçu, “Çünkü Teknopark İstanbul’da yer alan ş rketler genelde Türk savunma sanay ndek ş rketlere satış yaptıkları ç n, hracat değerler m z b raz düşük kalab l yor. Ancak savunma sanay ne sunulan ürünler n büyük projelerde kullanılma­sı ve bu projeler n hraç ed lmes nde dolaylı olarak öneml b r paya sah b z. Bugün savunma sanay nde hracat rekorları kıran ş rketler m z n hraç ett ğ pek çok üründe Teknopark İstanbul’da Ar-ge çalışmalar­ı yürüten ş rketler n öneml katkıları bulunuyor” açıklaması­nı yaptı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey