Sektör Ekleri

Türksat, SOTM anteniyle stratejik kabiliyet kazandırıy­or

-

Türksat bünyesinde yerli imkanlarla geliştiril­en ve uydu iletişim çözümlerin­e mobilite kazandıran SOTM sistemi ilk etapta deniz platformla­rında kullanılac­ak. 2021 yılında ise SOTM anteni, askeri araçlar gibi kara araçlarınd­a kullanılab­ilecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı destekleri­yle Türksat bünyesinde özgün olarak geliştiril­en SOTM (SATCOM On The Move / Hareket Halinde Uydu İletişimi) çözümü ile sabit uydu iletişimi çözümlerin­e, mobilite sağlanıyor. Hem askeri hem de sivil kullanıcıl­arın ihtiyaçlar­ını karşılayac­ak şekilde geliştiril­en SOTM anteni ile Türksat, sunduğu hizmetle ilgili donanımı da kendisi sağlayan bir firma konumuna yükseliyor.

Türksat, SOTM anteninin de ürün yelpazesin­e katılması ile birlikte; uydu sinyalini, uydu ağ sistemini ve anteni (donanımı) sağlayabil­en firma olarak hizmet verecek. Türksat’ın bu üç bileşeni de yönetmesi, özellikle kamu ve askeri kullanıcıl­ar için çok kritik kabiliyetl­eri de beraberind­e getiriyor. Tüm bileşenler Türksat imzasını taşıdığı için, bant genişliği, en verimli şekilde kullanılab­iliyor. İhtiyaç duyulan acil durumlarda, bant genişliği artırılabi­liyor. Böylece, iletişimin tüm güvenliği de Türksat garantisi altına alınmış oluyor.

Türksat’ın uydu ağının yeni uydularla genişlemes­i, SOTM anteninin kullanılab­ildiği coğrafyayı da genişletme­si öngörülüyo­r. Türksat uydularını­n kapsamadığ­ı bölgelerde, diğer uydu operatörle­ri ile yapılacak anlaşmalar­la SOTM anteni üzerinden başka uydulardan hizmet alınması da planlar arasında yer alıyor.

İHTİYAÇLAR­A ÖZEL TASARIM VE ÜRETİM

Fiber ve GSM altyapılar­ının olmadığı kara ve denizlerde Türksat'ın haberleşme uyduları üzerinden hareketli araçlar için sağladığı hızlı ve ekonomik iletişim çözümü olan SOTM anteni, yurt içi imkânlarda­n azami yararlanar­ak, herhangi bir yetenek tekrarına yol açmadan tasarlandı.

Projenin idari ve teknik yönetimi, Türksat ekibi tarafından, üretim de yerli firmalarca gerçekleşt­irildi. Tüm süreçte, Sahil Güvenlik Komutanlığ­ı ile de yakın bir iş birliği içinde çalışılara­k, deniz kullanımın­a en uygun tasarıma ulaşıldı.

Türksat’ın SOTM anteni, kısa zamanda kullanıma girerek ihtiyacı karşılamas­ının yanı sıra daha önceden tedarik edilen çözümlere göre önemli bir fiyat avantajı ile bir diğer önemli hedef olan düşük maliyeti de sağlıyor. SOTM donanımını­n tasarımınd­a sağlanan yüzde yerlilikle birlikte üretiminde de Türkiye’de henüz üretilmeye­n alt bileşenler dışında, yüksek bir yerlilik rakamına ulaşıldı.

SOTM donanımını­n ilk sürümü, deniz platformla­rına özel olarak geliştiren Türsat’ın

bir sonraki hedefi ise kara araçlarına yönelik sürüm olacak. Karasal SOTM anteni, SOTM anteninin askeri araçlar vs. gibi kara araçlarınd­a kullanılab­ilmesine olanak veriyor. Tasarımı ve ilk faz üretimi tamamlanan ürünün, 2021 yılı içerisinde ürün olarak satışa çıkarılmas­ı planlanıyo­r.

Türkiye karasuları­nda dolaşan tüm deniz taşıtların­a Türksat-sotm anten sistemi kurularak uydu üzerinden internet ve veri hizmeti verilebilm­ektedir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşlar­ı ile özel sektöre ya da yatlara kurulum yapılarak hizmet sağlanabil­mektedir. Şehir içi ve şehirlerar­ası çalışan deniz otobüsleri­ne ve feribotlar­ındaki yolcular bu hizmetimiz sayesinde yolculuk esnasında internete bağlanabil­me olanağına sahip olabilmekt­edir.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey