Sektör Ekleri

‘İy Uygulama Örnekler ’ ödülü k yıldır OSSA’YA ver l yor

-

OSSA çatısı altında profesyone­l danışmanlı­k h zmetler alınarak 35 üyen n ERP s stemler n n kurulmasın­a; 90’a yakın üyen n havacılık standardı AS9100 sert f kasyonu almasına katkı sağlandığı­nı fade eden Ahmet M that Ertuğ, “SEO, t car st hbarat danışmanlı­kları g b üyeler m zden gelen talepler karşılanıy­or. Profesyone­l eğ t m h zmetler alınarak; yurtdışı haleler n tak b ve st hbaratı, kal te s stemler , r sk yönet m , f kr ve sına haklar/patent süreçler g b talep ed len b rçok eğ t m OSSA bünyes nde üye f rmalarımız­a sunuluyor” ded . Ertuğ, sonuçlanan 3, devam eden 2 T caret Bakanlığı Destekl URGE projes n n bulunduğun­u bel rterek, “URGE projeler kapsamında yapılan faal yetler ve elde ed len başarılar net ces nde T caret Bakanlığı İy Uygulama Örnekler ödülünü k yıl üst üste kümelenmem ze verd .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey