Sektör Ekleri

Bursa, savunmada tedarikçi sayısını artırıyor

- ESRA ÖZARFAT / BURSA

BURSA’DA GEÇEN YIL İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN SEKTÖR SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ OLDU. BU DÖNEMDE SEKTÖRDE İHRACAT BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 285 ARTARAK 23,5 MİLYON DOLARA ULAŞTI.

OTOMOTİV, makine, tekstil ve gıda gibi sektörlerd­e Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezi olan Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde kurulan Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmes­i ile savunma sanayinde de öne çıkıyor. COVID-19 salgının küresel ekonomide oluşturduğ­u tüm olumsuz etkilere rağmen Bursa’da geçen yıl ihracatını en fazla artıran sektör savunma ve havacılık sanayi oldu. Bu dönemde savunma-havacılık sektöründe ihracat bir önceki yıla göre yüzde 285 artarak 23,5 milyon dolara ulaştı. BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmes­i’nin (BASDEC) kurulduğu 2013 yılından bu yana Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusu­nda çalıştığın­ı kaydeden

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Kentimizin başta otomotiv, tekstil ve makine imalat konularınd­aki yüksek potansiyel­ini uzay-havacılık ve savunma sektörleri­ne taşıyoruz. Bursa, savunma sanayinin yaklaşık yüzde 75'ine hizmet verebilece­k kapasiteye sahip. Kümelenme çatısı altında 122 firmamız bulunuyor. Üyelerimiz­in her birinin sektöre yönelik sistem ve alt sistem sahibi olması ve yerlileşti­rme çalışmalar­ına destek olmak öncelikli hedeflerim­iz arasında yer alıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın orta vadeli planları ile Kümelenmem­izin planları ve hedefleri birebir uyumlu şekilde ilerliyor. Başkanlığı­n açıkladığı ‘Yeni Sanayileşm­e Modeli’ ile EYDEP ve YETEN programlar­ına en üst düzeyde katkı sağlıyoruz” dedi.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 70’LERE ULAŞTI

Savunma sanayi alanında yüzde 20’lerde olan yerlilik oranının yüzde 70’lere ulaştığını vurgulayan İbrahim Burkay, “Ülkemiz savunma sanayinde artık sadece kendi kendine yeten bir ülke değil,

Azerbaycan’dan Pakistan’a kadar tüm dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlar­ına da çözüm üreten bir konuma geldi. Sanayileşm­e stratejile­rimiz kapsamında ilk milli savaş gemimiz MİLGEM, füze ve roket sistemleri, ATAK helikopter­i, İHA ve SİHA’LAR, Hürkuş Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı gibi çok sayıda projenin savunma sanayii tarafından başarıyla yürütülmes­i ülke olarak ortaya koyduğumuz ‘yerli ve milli savunma sanayi vizyonu’nun ürünleridi­r” dedi. Türkiye’nin bu teknolojil­er sayesinde yurtiçinde ve sınır ötesinde gerçekleşt­irdiği operasyonl­arı başarıyla yürüttüğün­ü belirten Burkay, “Türkiye’nin savunma alanındaki gereksinim­lerini karşılamak ve savunma sanayiini daha ileri taşımak hedefiyle Savunma Sanayii Başkanlığı ile yakın ilişki içinde çalışmayı sürdüreceğ­iz” değerlendi­rmesini yaptı.

 ??  ?? İbrahim BURKAY BTSO Yönetim Kurulu Başkanť
İbrahim BURKAY BTSO Yönetim Kurulu Başkanť

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey