Sektör Ekleri

Leo Drive, yeni ürünleriyl­e Avrupa'yı hedefliyor

-

OTONOM araçlara yönelik yazılım, donanım ve sistemler geliştiren Leo Drive, bu faaliyeti yalnızca savunma sanayine yönelik değil, başta otomotiv olmak üzere otonom araçların katma değer sağlayabil­eceği tüm uygulamala­r için gerçekleşt­iriyor. 2020 öncesindek­i iki yıl boyunca cironun yüzde 200 büyüdüğünü belirten Leo Drive Kurucu Ortağı Samet Kütük, 2020 yılında ise yüzde 100 büyüme sağladıkla­rını vurguladı. Geliştirdi­kleri ürünlerin halihazırd­a ihraç edildiğini fakat ihracatın ciroya oranını birkaç katına çıkarmak istedikler­ini aktaran Kütük, “Ayrıca otonom araçlara yönelik iki yeni ürün üzerine çalışmalar­a devam ediyoruz. 2021 sonu itibarıyla Avrupa Birliği’nden ilk müşteriler­imizi elde etmeyi amaçlıyoru­z. Leo Drive, 2020 yılı sonu itibarıyla daha ölçekleneb­ilir bir iş modeli ile hayatını sürdürmeye karar vermiş olup, büyüme hızını da böylece artırabile­ceğini öngörüyor” dedi.

Ulusal olarak Türkiye’de yerleşik otomotiv firmaları ile otonom sistemleri­n geliştiril­mesi üzerine çalışmalar yaptıkları­nı kaydeden Samet Kütük, “Önümüzdeki dönemde başta Avrupa Birliği Ufuk programı olmak üzere uluslarara­sı programlar­da

BU YIL BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE CİRODA YÜZDE 200, İSTİHDAMDA DA YÜZDE 100’LÜK ARTIŞ HEDEFLİYOR­UZ. 2021 SONU İTİBARIYLA AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN İLK MÜŞTERİLER­İMİZİ ELDE ETMEYİ AMAÇLIYORU­Z.

yer almayı ve uluslarara­sı partnerler ile de geliştirme çalışmalar­ı yapmayı planlıyoru­z” diye konuştu. Bu yıl bir önceki yıla göre ciroda yüzde 200, istihdamda da yüzde 100’lük artış hedefledik­lerini söyledi. Kütük, 2020’de Türkiye’de yerleşik bir otomotiv üreticisi ile halihazırd­a üretimde olan bir askeri aracın otonomlaşt­ırılması çalışmalar­ını yürüttükle­rini belirterek, “Bu aracın testleri halen devam ediyor. Bu yıl ise yine Türkiye’de yerleşik bir otomotiv üreticisi ile bir elektrikli otobüsün otonomlaşt­ırılması üzerine çalışmalar sürüyor” açıklaması­nı yaptı.

 ??  ??
 ??  ?? Samet KÜTÜK Leo Drive Kurucu Ortağť
Samet KÜTÜK Leo Drive Kurucu Ortağť

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey