Sektör Ekleri

Türmersan, ihracatını 5’e katlayacak

- Esra ÖZARFAT / BURSA

ÜRETİM çeşitliliğ­ini farklı kalibreler­i de içerecek şekilde genişletme üzerine çalışmalar yürüten Türmersan, 9.19 milimetre tabanca mermi çekirdeği üretiminde Türkiye’deki üç firmadan biri konumunda. Şirket, 2019 yılında üretime başladı. Pandemiye rağmen 2020 yılında ihracata başlayan Türmersan, bu yıl ihracatını 5 kat artırmayı hedefliyor. Türkiye’de mühimmat satışının serbest olmaması nedeniyle iç pazarda kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetler başta olmak üzere sınırlı bir kesim için üretim yaptıkları­nı belirten Türmersan Genel Müdürü Arda İhsan Akarsular, “9.19 milimetrel­ik mermi çekirdeğin­in bizim ürettiğimi­z versiyonu dünyada herkes tarafından kullanılan bir ürün. Kurşun üzerine bakır kaplı bir versiyon. Türkiye’de nihai ürün üreten herkesle çalışıyoru­z. Standart bir ürün olması ihracatta da önümüzü açtı. Özellikle pandemi dönemi ihracatımı­zın artmasında etkili oldu. İnsanlar dayanıklı tüketim malları almak yerine kaos ortamların­da mermi almaya yöneliyor. Halihazırd­a üretimin yüzde 40’ını başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç ediyoruz” dedi.

ÖZELLİKLE PANDEMİ DÖNEMİ İHRACATIMI­ZIN ARTMASINDA ETKİLİ OLDU. İNSANLAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ALMAK YERİNE KAOS ORTAMLARIN­DA MERMİ ALMAYA YÖNELİYOR. ÜRETİMİN YÜZDE 40’INI BAŞTA AMERİKA VE AVRUPA ÜLKELERİ OLMAK ÜZERE İHRAÇ EDİYORUZ.

KENDİ MARKASIYLA GLOBAL PAZARDA YER ALACAK

Yurtdışınd­a tercih edilen farklı kaplamalı, farklı tasarımlar­a sahip ya da sportif amaçlı kullanılab­ilecek ürünler üzerinde çalıştıkla­rını dile getiren Arda İhsan Akarsular, “Hedefimiz Türkiye’de çekirdek konusunda en üst seviyede olmak, ayrıca farklı kalibreler­de üretim çeşitliliğ­ine sahip olan bir firma olarak kendi markamızla dünya pazarında yer almak” diye konuştu. Geçen yıl ayrıca yatırıma yönelerek yüzde 60 kapasite artışı sağladıkla­rını belirten Arda İhsan Akarsular, yeni ürünler üzerinde de çalışmalar­a başladıkla­rını aktardı. Akarsular, “Dünyada bu ürünün standartla­rı var. Farklı versiyonla­rını ve alternatif­lerini üretmeye başladık” dedi.

 ??  ??
 ??  ?? Arda İhsan AKARSULAR Türmersan
Genel Müdürü
Arda İhsan AKARSULAR Türmersan Genel Müdürü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey