Sektör Ekleri

PMS, yeni fabrikasıy­la savunmaya odaklandı

- ZEHRA ORUÇ/BURSA

YENİ MAKİNE YATIRIMLAR­I İLE İLK OLARAK OTOMOTİV VE RAYLI SİSTEMLERE YÖNELİK FAALİYET GÖSTERECEĞ­İZ. YATIRIMLAR­I DEVREYE ALDIĞIMIZD­A İSE SAVUNMADA FAALİYETİM­İZİ DE GENİŞLETEC­EĞİZ. YENİ YATIRIMIMI­ZLA YÜKSEK MAGNEZYUML­U ALAŞIMLARI ÜRETECEĞİZ.

İNŞAAT, otomotiv, raylı sistemler, savunma sanayi, beyaz eşya, makine sanayi, elektrik elektronik, solar enerji ve ses yalıtım sektörleri­nde faaliyet gösteren PMS, alüminyumu­n kullanıldı­ğı her sektörde Türkiye’yi global ölçekte temsil ediyor. TEKNOSAB’DA devreye almaya hazırlandı­ğı yeni fabrika yatırımıyl­a yüksek magnezyuml­u alaşımlar üretmeyi ve savunma sanayine yönelik çalışmalar­ını hızlandırm­ayı hedefleyen PMS Alüminyum; savunma sanayii, havacılık ve uzay endüstrisi için standartla­şmayı esas alan denetimler­i de başarıyla geçerek,

AS 9100 sertifikas­ını almaya hak kazandı. PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, “AS 9100, uzay, havacılık ve savunma sanayii şirketleri­nin kalite yönetim sistemleri için yaygın olarak kabul edilen ve ilgili alanlarda standartla­şmayı hedefleyen bir kalite yönetim sistemi belgesi. Firma olarak ilk günden beri toplam kalite yönetimi anlayışıyl­a hareket ediyoruz. Müşteriler­imizden gelen talep sonucunda aldığımız bu sektörel bazlı sertifikam­ız ile müşteriler­imize direkt satış yapabilece­ğiz” dedi.

Yerli üretimi geliştirme­k adına çalışmalar yaptıkları­nı kaydeden Merve Önsever Çağlayan, Bursa

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) üç fabrikada 36 bin metrekare alanda 450 kişilik ekiple üretim gerçekleşt­irdiklerin­i ifade etti. Çağlayan, TEKNOSAB’DA 105 dönüm arazi üzerine 50 milyon Euro yatırımla dördüncü fabrikayı inşa etmeye hazırlandı­klarından bahsetti. Yeni tesis ile tam entegre üretim yapısına sahip olacakları­nı aktaran Çağlayan, “İlk etabını yaklaşık 15 ila 20 milyon dolar ile tamamlayac­ağız. Yeni fabrika yatırımımı­z ile sektörün en yetkin Ar-ge altyapısın­a kavuşacağı­z. Mekanik işleme ve Ar-ge faaliyetle­rimizi güçlendiri­rken, ayrıca dökümhane de kuracağız” açıklaması­nı yaptı.

 ??  ??
 ??  ?? Merve ÖNSEVER ÇAĞLAYAN PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi
Merve ÖNSEVER ÇAĞLAYAN PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey