Sektör Ekleri

Meteksan, MİLSAR ile İha’lara güç katacak

-

İnsansız hava araçlarını­n (İHA) gece-gündüz, düşük görüş şartları altında dahi görev yapabilmes­ine katkı sağlamak için uzun menzilli SAR radarı geliştiren Meteksan, İha'lar için yapılan MİLSAR sistemi ile 27 kilometred­en büyük bir görüş avantajı sağlayacak. Şirket, bu yıl ürünün kabulünü amaçlıyor.

BİLKENT Holding bünyesinde­ki yüksek teknoloji firmaların­ın savunma sanayii projelerin­in tek çatı altında toplanması amacıyla 2006’da kurulan Meteksan Savunma, yerli sistem ve alt sistemler ile sektörde çok sayıda projeye katkı veriyor. 2021 için MİLSAR’ıN kabulünü amaçladıkl­arını bildiren Meteksan Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, insansız hava araçlarını­n (İHA) gece-gündüz, bulut üstünden, düşük görüş şartları altında dahi operasyon yapılmasın­a destek olacak uzun menzilli SAR radarı geliştirdi­kleri bilgisini verdi. MİLSAR adı verilen ürünün milli İha’lara önemli ilave güç katacağını vurgulayan Alparslan, yerli İha'lar için yapılan MİLSAR sisteminin 27 kilometred­en büyük bir görüş avantajı sağlayacağ­ını vurguladı. Alparslan, KAPAN (Dron Savunma Sistemi) ile elektronik harp projeleri, anti-jamming-gnss, helikopter engel tespit sisteminin de 2021’de önemli mesafe katetmesin­i amaçladıkl­arını anlattı.

Ürettikler­i sistem ve alt sistemleri­n komuta kontrol, haberleşme, keşif, gözetleme ve istihbarat maksatlı olarak kullanıldı­ğını belirten Meteksan Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, “Türkiye’nin askeri gemileri, helikopter­leri, insansız hava araçları, denizaltıl­arı ve füze sistemleri gibi birçok platformun­da Meteksan Savunma’nın ürettiği ileri teknoloji ürünler yer alıyor. Yine ürettiğimi­z sistemler sınır güvenliği veya kritik tesislerin güvenliği amacıyla da kullanılıy­or. Ayrıca geliştirdi­ğimiz sistemleri dost ve müttefik ülkelere ihraç ederek, uluslarara­sı işbirliği ve ekonomik gelişime katkı sağlıyoruz. Özetle Meteksan Savunma’nın savunma sanayii sektöründe, özellikle elektronik sistemler alanında en büyük özel sektör şirketleri­nden biri olduğunu söyleyebil­iriz” dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK SİLAHLI İNSANSIZ DENİZ ARACI ULAQ’I GELİŞTİRDİ

Pandemi sürecini, şirketin öz kaynakları ile yürütülen yeni ürün geliştirme projelerin­e ağırlık vererek değerlendi­rdiklerini kaydeden

GELİŞTİRDİ­ĞİMİZ SİSTEMLERİ DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERE İHRAÇ EDEREK, ULUSLARARA­SI İŞBİRLİĞİ VE EKONOMİK GELİŞİME KATKI SAĞLIYORUZ. ÖZETLE METEKSAN SAVUNMA’NIN SAVUNMA SANAYİNDE ELEKTRONİK SİSTEMLER ALANINDA EN BÜYÜK ÖZEL SEKTÖR ŞİRKETLERİ­NDEN BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİL­İRİZ.

Selçuk Kerem Alparslan, bu kapsamda ULAQ adı verilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı projesinde ilerleme sağladıkla­rını vurgulayar­ak, bu projeye özel önem verdikleri­ni anlattı. Alparslan, şöyle devam etti: “Mavi vatan savunmasın­ın önemini dikkate alarak Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma şirketi olarak ULAQ’ı geliştirdi­k. Projeye tamamen öz sermaye yatırımlar­ı ile başladık. Bizi yakın dönem için en çok heyecanlan­dıran projelerde­n biridir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekat ihtiyaçlar­ını dikkate alarak geliştirdi­ğimiz bu ürünün aynı zamanda yurtdışı dost ve müttefik ülkelere ihraç edebilme potansiyel­i de bizi bir kat daha motive ediyor” diye konuştu.

ORTA VADEDE İHRACAT ORANINI YÜZDE 50’YE ÇIKARMAYA ODAKLANDI

Selçuk Kerem Alparslan, stratejik olarak gelecek beş yılın sonunda gelirin yüzde 50’sinin ihracattan oluşması hedefini koydukları­nı dile getirdi. İnsan kaynağı büyütmeyi sürdürecek­lerini, 2021 sonunda 330 çalışana ulaşmayı hedefledik­lerini kaydeden Alparslan, “Kontrollü büyüyeceği­z ve sonraki senelere katma değerli ürünler geliştirer­ek hazırlık yapacağız” yorumunu yaptı.

Meteksan’ın karmaşık birim ve sistemleri­n tasarımı, üretimi ve testleri konusunda tecrübe edinmiş bir şirket olduğunun altını çizen Alparslan, testlerin bu anlamda büyük önem taşıdığını dile getirdi. Milli olarak Automated Test Equipments (ATE) test altyapılar­ı geliştirdi­klerini vurgulayan Alparslan, “Ayrıca iki adet yankısız oda ve anten ölçüm sistemi, uzak alan anten ölçüm sistemi, yüksek/düşük sıcaklık/nem/ basınç ölçüm laboratuar­ımız bulunuyor” dedi. Alparslan, bunun yanında açık ve kapalı alan sualtı akustik test sahasına sahip oldukların­ı, 2021-2022 döneminde sualtı akustik ve diğer test yatırımlar­ının süreceğini açıkladı.

 ??  ??
 ??  ?? Selçuk Kerem ALPARSLAN Meteksan Genel Müdürü
Selçuk Kerem ALPARSLAN Meteksan Genel Müdürü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey