Sektör Ekleri

Pak stan’a sonar hraç ed yor

-

MİLGEM ç n gel şt rd kler ve halen kullanılan MİLGEM Sonarı’nın, Pak stan ç n üret lecek aynı sınıftak 4 korvet ç n de Pak stan’lı yetk l lerce seç ld ğ n bel rten Selçuk Kerem Alparslan, bunun en öneml hracatları­ndan b r olduğunu bel rtt . Alparslan, 2020 yılı ç nde Ret nar FAR-AD Dron Tesp t Radarı’nı sek z ay ç nde gel şt rerek sundukları­nı bel rterek, bu ürünle dronlarla kuşların ayırt ed leb ld ğ n , DJI Phantom, TALON g b farklı dronların tesp t ve tak p ed leb ld ğ n söyled . Ayrıca ver l nk s stemler , küresel konumlandı­rma s stemler , sonar s stemler , s mülatör s stemler g b çok sayıda projede de lerleme sağlandığı­nı anlattı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey