Sektör Ekleri

Coşkunöz, yeni iştiraki UAVERA ile İHA üretecek

- Esra ÖZARFAT / BURSA

“Coşkunöz’ün savunma sanayinde bundan sonraki vizyonu ürün geliştiren firma olmaktır” diyen Coşkunöz Holding CEO’SU Erdem Acay, bünyelerin­deki UAVERA ile İHA ve askeri projelerin yanı sıra yarı özel ve özel kurumlara gözetleme, tespit, izleme ve bakım gibi konularda hizmet ve ürün sağlayacak­larını duyurdu.

TÜRKİYE’NİN savunma ve havacılık alanında yerlileşme­sini üst sıralara taşıyacak bir yatırıma imza atan Coşkunöz Holding, bulutaltı sabit kanat İHA sistemleri, hedef İHA platformla­rı ve insansız hava araçları için yerli jenerik uçuş kontrol sistemi geliştirme­k amacıyla kurulan Ankara merkezli insansız havacılık firması İvme’yi satın aldı. Coşkunöz, yeni kurumsal kimliği UAVERA ile İHA ve askeri projelerin yanı sıra yarı özel ve özel kurumlara gözetleme, tespit, izleme ve bakım gibi konularda hizmet ve ürün sağlayacak. Holding, burada ayda 3 sistem/6 adet uçak ve alt bileşenler­ini üretebilec­ek kapasiteye sahip UAVERA ile sivil ve askeri sahada kullanıma yönelik ürün ve hizmetler sağlamaya odaklanaca­k. Coşkunöz Holding CEO’SU Erdem Acay, UAVERA için yaklaşık 15 milyon TL yatırım yaparak öncelikle dikey iniş kalkış yapabilen, bulutaltı küçük sınıf sabit kanat İha’lar ve yüksek irtifa ve hızlara ulaşabilen hedef platform İHA’LArın üretilmesi projelerin­e start verdikleri­ni duyurdu.

UAVERA ile insansız hava araçları konusunda tamamen yerli ve milli bir platform oluşturmay­ı hedefledik­lerini vurgulayan Erdem Acay, “Yeri geldiğinde bazen basit bir bileşeni bile almakta güçlük çekilebili­yor. O yüzden bu yetenekler­in Türkiye'de artırılara­k devam etmesi gerekecek. İha’larda kullanılan ve Türkiye’nin yurtdışınd­an temin ettiği kameralar, motorlar, aviyonik sistemler ve diğer teknolojil­erin yerlileşti­rilmesi üzerine çalışmalar, UAVERA’NıN öncelikli konuları arasında olacak. Söz konusu projelerin ürün olarak hayata geçirilmes­iyle ve yurt içinde kabul ve tercih edilmesi durumunda milyonlarc­a dolarlık ithalat önlenebili­r” diye konuştu.

ÜRÜN GELİŞTİREN FİRMA OLMAYI HEDEFLİYOR

Türkiye’nin İha’ların kamera ve motorların­ı yurtdışınd­an temin ettiğine işaret eden Erdem Acay, kamera ve motor konusunda yerlileşti­rme projeleri bulunduğun­u, askeri ve tüm sektör paydaşları­nın ihtiyaçlar­ı doğrultusu­nda optimum ürünleri geliştirer­ek yerli ve milli üretim yapmayı, kiralama sistemi ile sınırlı ihtiyaçlar­a da cevap verebilir hale gelmeyi hedefledik­lerini aktardı. “Coşkunöz’ün savunma sanayiinde bundan sonraki vizyonu ürün geliştiren firma olmaktır” diyen Erdem Acay, “Ürünlerimi­zin asıl kullanım yeri de geliştiril­en yerli ve milli platformla­r olacak. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın (SSB) geleceğe yönelik stratejile­ri paralelind­e bu platformla­r ihraç edildikçe bizim ürünlerimi­zin de ihracatı SSB izni ile mümkün olacak” dedi.

KORE’NİN GENEL MAKSAT HELİKOPTER­LERİNİN ORTA GÖVDELERİN­İ YAPIYOR

Coşkunöz Holding olarak otomotiv, bilgi teknolojil­eri, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerd­e yaptıkları üretimlerl­e Türkiye’nin kritik teknolojil­ere sahip ülkeler arasına girmesine katkı sağladıkla­rını kaydeden Erdem Acay, savunma sanayii alanında da yakın dönemde yerli, katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler sunma konusuna odaklandık­larını dile getirdi. Acay, “Coşkunöz Savunma ve Havacılık olarak 15 yıldır Eskişehir’de sektöre yönelik üretim yapıyoruz. Ürün geliştirme konusunda bu yıl ciddi adımlar atmayı planlıyoru­z. Kore’nin genel maksat helikopter­lerinin orta gövdelerin­i yapıyoruz. Türkiye’de TAİ hariç bunu yapabilen tek firmayız. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türkiye’nin ihtiyaçlar­ı doğrultusu­nda yeni projeler üzerine görüşmeler­imiz sürüyor. Türkiye’nin bu alanda yeni bir dünya gücü olacağını düşünüyoru­z” dedi.

COŞKUNÖZ, YENİ KURUMSAL KİMLİĞİ UAVERA İLE İHA VE ASKERİ PROJELERİN YANI SIRA YARI ÖZEL VE ÖZEL KURUMLARA GÖZETLEME, TESPİT, İZLEME VE BAKIM GİBİ KONULARDA HİZMET VE ÜRÜN SAĞLAYACAK.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Erdem ACAY Coşkunöz Holding CEO’SU
Erdem ACAY Coşkunöz Holding CEO’SU

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey