Sektör Ekleri

Türk ye ve Kore’n n öneml projeler nde yer alıyor

-

İç pazarda en çok TUSAŞ olmak üzere ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK SAGE g b ana yüklen c f rmalara anahtar tesl m ürünler ürett kler n anlatan Erdem Acay, ayrıca devlet destekl Bora, Atmaca, H sar, C r t, Sarp, Som, Akbaba g b projelerde de yer aldıkların­ı fade ett . Acay, 2018 yılı Şubat ayında Coşkunöz Savunma ve Havacılık tarafından lk sevk yatı yapılan Kore’n n Genel Maksat Hel kopter KUH-1 Sur on hel kopter n n orta gövdes n n Kore KAI f rmasında d ğer bölümler le başarılı b r şek lde b rleşt r ld ğ n , 60 adet genel maksat hel kopter gövdes ç n programın 2026’ya kadar devam edeceğ n hatırlattı. Geçen yıl 7,5 m lyon l ralık hracat gerçekleşt rd kler n bel rten Erdem Acay, bu yıl se hedef 13,2 m lyon l ra olarak bel rled kler n söyled .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey