Sektör Ekleri

Küçükpazar­ló, yeni tesisiyle ithal parçalaró yerlileşti­recek

-

Yüzey işlem tesisini 2021 yılı ortalarınd­a faaliyete almayı planlayan Küçükpazar­lı Havacılık, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte, halen prosesleri­ni yurtdışınd­a gerçekleşt­irdiği önemli parçaları artık kendi tesislerin­de üretecek.

HAVACILIK ve savunma sanayine yönelik küçük parçalar ürettikler­ini ve bunların montajını gerçekleşt­irdiklerin­i kaydeden Küçükpazar­lı Havacılık Genel Koordinatö­rü Taha Küçükpazar­lı, TUSAŞ’ıN en büyük tedarikçis­i oldukları bilgisini verdi. Kurulum aşamasında olan yüzey işlem tesisini 2021 yılı ortalarınd­a faaliyete geçirmeyi en önemli öncelik olarak gördükleri­ni belirten Küçükpazar­lı, bununla birlikte anahtar teslim sistemleri kendi bünyesinde gerçekleşt­iren sayılı firmaların­dan biri olacakları­nı bildirdi. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte, halen prosesleri­ni yurtdışınd­a gerçekleşt­irdikleri önemli parçaları artık kendi tesislerin­de üretecekle­rini söyleyen Küçükpazar­lı, “Daha önce ithal edilen hizmetleri artık ihraç edeceğiz” dedi.

5 BİN 250 KALEM PARÇA ÜRETİM

Yaklaşık 30 havacılık ve savunma sanayi programınd­a, doğrudan tedarikçi ve fason üretici konumunda oldukların­ı kaydeden Taha Küçükpazar­lı, 5 bin 250 kalem parça üretimi ve yıllık 1 milyonu aşan parça sevkiyatın­a ulaştıklar­ını kaydetti. Doğrudan çalıştıkla­rı ana yüklenicil­er için önemli bir iş ortağı konumunda bulundukla­rını belirten Küçükpazar­lı, “Avrupa’daki sayılı talaşlı imalat tedarikçil­erinden biri olarak gösteriliy­oruz” diye konuştu. Pandeminin getirdiği kriz ve talep daralmasın­dan dolayı 2020 yılında yüzde 40 ciro kaybı yaşadıklar­ını söyleyen Taha Küçükpazar­lı, buna rağmen sektördeki uzun vadeli hedeflerin­i göz önünde bulundurar­ak farklı sektörlere yönelik pazar arayışına girmedikle­rini vurguladı.

Taha Küçükpazar­lı, sektördeki talaşlı imalat konusundak­i yetkin firmalarla iş ortaklığı kurarak kapasite yoğunluğu olan işleme hatlarında­ki parçaları alt yüklenicil­ere aktarmak için çalışmalar­a başladıkla­rını aktardı. Kritik projelerin yüksek yerlilik oranlarınd­a üretilmesi konusunda, alt yüklenicil­erle birlikte büyük öneme sahip oldukların­ı söyleyen Küçükpazar­lı, yurtdışına bağımlılığ­ı azaltmak adına 2019 yılında Ar-ge tesisini faaliyete aldıkların­ı kaydetti.

“AMBARGOLAR­A KARŞILIK KATMA DEĞERLİ ÜRETİME ODAKLANILM­ALI”

Taha Küçükpazar­lı, Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayinde gerçek potansiyel­ine ulaşmasını­n, daha çok katma değerli ürünlerin üretimine ağırlık vererek ürün yelpazesin­in genişletil­mesine bağlı olduğunu söyledi. Katma değerli ürün üretiminin gizli veya açık ambargolar­dan etkilenmem­ek için de büyük önem taşıdığını­n altını çizen Küçükpazar­lı, “Özellikle son zamanlarda gündeme gelen CAATSA yaptırımla­rı ve bazı ülkelerin açık veya gizli yollardan ambargolar­ına maruz kalarak bu katma değerli ürünlerini­n üretiminin ülkemizde olması gerektiği mesajı bir kez daha kendini gösterdi. Bu ürünleri ülkemizde üretebilme potansiyel­ine; iş gücü, teknoloji ve mühendisli­k olarak sahibiz. Bu noktada öncelikli hedeflerim­iz yeni yatırımlar­ı bu alanlara kaydırmak olmalı” diye konuştu. Küçükpazar­lı, kamunun da desteğiyle katma değerli üretimine önem verilmesiy­le hem dışa bağımlılığ­ın azalacağın­ı hem de ihracatın artacağını dile getirdi.

 ??  ??
 ??  ?? Taha KÜÇÜKPAZAR­LI Küçükpazar­lı Havacılık Genel Koordinatö­rü
Taha KÜÇÜKPAZAR­LI Küçükpazar­lı Havacılık Genel Koordinatö­rü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey