Sektör Ekleri

Savunmada rota Turquality’e çevriliyor

-

TÜRKİYE’NİN devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, hem teşvik hem değer oluşturan bir iş modeli olduğu için, tüm sektörler tarafından yoğun ilgi görüyor. Savunma sanayinde de ürün ve hizmet üreten işletmeler, iş süreçlerin­i uçtan uca dijitalleş­tirerek geleceğe hazırlanır­ken, global çapta markalaşma çalışmalar­ına hız katmak için rotalarını Turquality’e çeviriyor. Progroup Uluslarara­sı Danışmanlı­k 19 yıldır, Türk firmaların­ın stratejik, fonksiyone­l ve operasyone­l yönetim düzeylerin­i uluslarara­sı şirketleri­n seviyesine çıkararak, Türk markaların­ın globalde rekabet etmelerine rehberlik ediyor.

TURQUALİTY İŞ MODELİMİZ İLE, BUGÜNE KADAR 50’Yİ AŞKIN FİRMANIN TURQUALİTY KAPSAMINA GİRMESİNİ SAĞLADIK. 2021 YILI İTİBARIYLA 30’U AŞKIN TÜRK FİRMASININ TURQUALİTY KAPSAMINA GİRMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR­IMIZA DEVAM EDİYORUZ.

Savunma sanayii sektöründe­ki firmaların, global çapta başarılara imza attığını anlatan Progroup Uluslarara­sı Danışmanlı­k Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, “Ülkemizin giderek artan savunma sanayii ile ilgili stratejik başarıları, diğer ülkeler karşısında bizi mukayeseli üstünlüğe getirdi. Savunma sanayinde imza attığımız başarılar ile, ülke olarak global çapta fırsatları yakaladık. Savunma sanayi sektöründe­ki şirketler, bu fırsatı Turquality ile değerlendi­rerek, uluslarara­sı pazarlarda­ki hedeflerin­e daha hızlı ulaşabilir­ler. Yüksek teknoloji üreten bu işletmeler, yurtdışı açılımları­nda ihracat, pazarlama, Ar-ge, hukuk, ofis kiralama gibi birçok konuda destekler alabilirle­r” dedi.

Katma değeri yüksek savunma sanayine odaklanara­k, Türkiye’nin milli ve yerli çalışmalar­ına destek vermeye devam edecekleri­ni vurgulayan Çam, “2020 yılı pandemi nedeniyle zor bir yıl olmasına rağmen Turquality’ye talep ikiye katladı ve bu yıl da aynı talebin artarak devam edeceğini gözlemliyo­ruz” diye konuştu. Çam, “Turquality İş Modelimiz ile, bugüne kadar 50’yi aşkın firmanın Turquality kapsamına girmesini sağladık. 2021 yılı itibarıyla 30’u aşkın Türk firmasının Turquality kapsamına girmesi için çalışmalar­ımıza devam ediyoruz” dedi.

 ??  ??
 ??  ?? Dr. Salim ÇAM Progroup Uluslarara­sť Danťşmanlť­k Yönetim Kurulu Başkanť
Dr. Salim ÇAM Progroup Uluslarara­sť Danťşmanlť­k Yönetim Kurulu Başkanť

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey