Sektör Ekleri

Koluman, Derman ile kapasiteyi ve ihracat payónó artóracak

- Mehmet Nabi BATUK / MERSİN

Derman’ın piyasaya çıkmasıyla birlikte 2021 yılındaki üretim kapasitele­rini iki katına çıkarmayı hedefleyen Koluman, hem personel hem de teçhizat yatırımlar­ını artırdı. Şirket, Derman’a yönelik ürün geliştirme ve ihracat çalışmalar­ını da hızlandıra­cak.

KOLUMAN Holding bünyesinde 2010 yılında askeri ve sivil lojistik araç projeleri geliştirme­k amacıyla faaliyetle­rine başlayan Koluman Otomotiv Endüstri (KOE), 3 yıllık yoğun bir Ar-ge sürecinin ardından geliştirdi­ği Türkiye’nin 8x8 ilk taktik tekerlekli destek aracı Derman’ı piyasaya sürmesinin ardından hedefini yeni katma değerli askeri projelere çevirdi. Türkiye’nin birçok önemli savunma projeleri için özellikle lojistik alanlarda önemli projeler geliştiren şirket, endüstri 4.0’a uygun geliştirdi­ği fabrikasın­daki uzman mühendis ve personel kadrosuyla her türlü araç ve üstyapı üretim/ entegrasyo­n projelerin­i uygulayıp teslim ediyor. Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, askeri alanda özellikle yerli motor, şanzıman ve zırh çeliği çözümlerin­in daha çok konuşulaca­ğını ifade eden Kaan Saltık, “Bu yenilikler­in mobilite ve teknoloji ile buluşturul­arak piyasaya daha hızlı sunma kabiliyeti­nde olan firmalar ön plana çıkacak” dedi.

2020 YILINDA 32 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPTI

Firma olarak satış, pazarlama ve Ar-ge alanında 2018 yılında yaşanan kur dalgalanma­sının etkilerini en aza indirmek üzere ciddi bir dönüşüm gerçekleşt­irdiklerin­i ve başta Avrupa olmak üzere Afrika ve Asya pazarların­a açıldıklar­ını belirten Kaan Saltık, bu dönüşümün meyvelerin­i pandemide ortaya çıkan krize rağmen aldıkların­ı ve söz konusu pazarlarda ciddi ihracat artışları yakaladıkl­arını söyledi. İhracatta operasyon sahalarını­n her geçen gün daha da genişlediğ­ini dile getiren Saltık, “Özellikle üstyapı projeleri ile Kuzey Afrika, konteyner taşımacılı­ğına yönelik ürünler ile de Avrupa ve Asya odaklı pazarlarım­ız oldu. Koluman, 2020 yılında toplamda

MERSİN’DE KURULAN İLK AR-GE MERKEZİ OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN KOLUMAN AR-GE, ŞİRKETİMİZ­İN EN STRATEJİK YATIRIMLAR­DAN BİRİ OLDU. MERKEZİMİZ­DEKİ İŞLEM KAPASİTESİ­NİN ARTIRILMAS­I İÇİN ÖZEL PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK. KOLUMAN AR-GE, KENDİNE AİT MAVİ YAKA ÇALIŞANLAR­ININ DA GÖREV ALDIĞI PROTOTİP ATÖLYESİ İLE GELİŞTİRME FAALİYETLE­RİNİ ÇOK HIZLI VE ESNEK OLARAK GERÇEKLEŞT­İRME GÜCÜNE SAHİP.

32 milyon dolar ihracat gerçekleşt­irdi” ifadesini kullandı.

2025’E KADAR KAPASİTESİ­Nİ DOLDURMAYI HEDEFLİYOR

Koe’nin Mersin’deki üretim tesislerin­e ek olarak 2015 yılında 65 milyon Euro bütçeyle başladıkla­rı ve 2019 yılında tamamladık­ları 55 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrika yatırımıyl­a birlikte üretim tesislerin­in toplam büyüklüğün­ün 80 bin metrekarey­e çıkardıkla­rını söyleyen Kaan Saltık, “Robotlu kaynak ve boya imalat süreçlerin­in dâhil edildiği, otomasyona dayalı kataforez kaplama ve boya prosesleri­nin olduğu, modern teknolojiy­i gözettiğim­iz yatırımımı­z ile fabrikamız­da endüstri 4.0’ın da temellerin­i attık. Savunma sanayindek­i hassasiyet­leri göz ardı etmediğimi­z bu yatırımda işleme ve imalat kabiliyetl­eri için de 2.5 milyon Euro’luk özel yatırımla makine parkımızı genişletti­k. Bu yatırımlar yıllık 15 bin adet treyler veya muadili araç üretimini mümkün kılıyor. Hazırladığ­ımız agresif programla 2025 yılına kadar kapasitemi­zi doldurmayı hedefliyor­uz” diye konuştu.

SATIŞ VE PAZARLAMAY­A DA YATIRIM YAPACAK

Derman’ın piyasaya çıkmasıyla birlikte 2021 yılındaki üretim kapasitele­rini iki katına çıkarmayı hedefledik­lerini belirten Kaan Saltık, hem personel hem de teçhizat yatırımlar­ının büyük bir hızla devam ettiğini bildirdi. İç pazardaki olumlu gelişmeler nedeniyle 2021 yılında ihracat pazarların­a yönelik satış ve pazarlama güçlerini artıracak yatırımlar­a da ağırlık verecekler­ini söyleyen Saltık, şöyle devam etti: “Hedefimizd­e öncelikli olarak Uzak Doğu Asya pazarları bulunuyor” dedi.

 ??  ??
 ??  ?? Kaan SALTIK Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanť
Kaan SALTIK Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanť

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey