Sektör Ekleri

Yen tes s yle bataryalar­ın üret m gücünü artıracak

-

Bataryalar­ın temel hammaddes olan l - yon p ller n Türk ye’de üret lerek ürünlerdek yerl l k oranının öneml ölçüde artırmak ç yen b r yatırım yaptıkları­nı da bel rten Ferhat Özsoy, “Bu yatırımla Türk ye’de ve Avrupa’da b r lke mza atacağız. 2022 yılında ser üret me başlamayı planladığı­mız L tyum-İyon P l Üret m Tes s le b rl kte hem savunma sanay hem de özel sektörün ht yacı olan bataryalar­ın üret m gücünü artıracağı­z. İlerleyen dönemlerde de farklı t p, boyut ve teknoloj dek p l hücreler n n gel şt r lmes adına çalışmalar­ımız devam edecek. Bu yatırım sayes nde p l üret m kab l yet yanında özgün p l gel şt rme ve aynı zamanda benzer b r tes s kurulması adına gerekl tüm b lg b r k m n de elde etmey hedefl yoruz “fadeler n kullandı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey