Sektör Ekleri

Yerlileşti­rme projelerin­de yer almayó hedefliyor

-

TÜRKİYE’NİN ilk jant üreticiler­inden biri olan ve 1999 yılında savunma sektörüne dönük üretimler de gerçekleşt­irmeye başlayan Eskişehir Jant Sanayi, bu iki sektörü tek potada eritebilec­eği projelerle, savunma sanayi alanında sürekli bir pazar payı elde etmeyi hedeflerke­n, yerlileşti­rme projelerin­de de yer almayı hedefliyor. Eskişehir Jant Sanayi (EJS) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Musubeyli, savunma alanında özel üretimler gerektiren, run-flat lastik uygulamalı taktik araç jantlarınd­a da yeni projelerle hizmet vermeye devam etmek istedikler­ini belirtti. Jant üretiminde yerlileşme çalışmalar­ının öncüsü oldukların­ı kaydeden

MOTİVASYON­UMUZU KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ­NE YÖNLENDİRD­İK. BÖYLECE YENİLİKÇİ ÜRÜN VE AR-GE SÜREÇLERİ, ULUSAL VE ULUSLARARA­SI KABUL GÖRMÜŞ YÖNTEMLERE GÖRE MODERN BİR ŞEKİLDE YÖNETİLİR HALE GELDİ.

Musubeyli, “Zaman içinde treyler jantlarını­n yanında başta kamyon, otobüs, traktör jantları olmak üzere diğer sektörlere de hizmet verir hale geldik” dedi.

SERTİFİKAS­YON VE ONAYLARI TAMAMLADI

Musubeyli, günümüzde yol dışı ağırlıklı olmak üzere ağır uygulamala­r, iş ve inşaat makineleri, özel projeler ve run-flat lastik uygulamalı zırhlı taktik araçlar olmak üzere geniş bir yelpazede jant üretimine devam ettiklerin­i ifade etti.

Şu anda uçak motor parçaları başta olmak üzere talaşlı imalat hizmetleri verdikleri­ni aktaran Sinan Musubeyli, bunları takip eden macro etch (asitle dağlama) ile tahribatsı­z muayene teknikleri­nden FPI (penetrant testi) ve ultrasonik muayene testlerini başarıyla uyguladıkl­arını söyledi. Musubeyli, “Bu prosesler için Rolls Royce, GE, MTU ve Safran gibi uçak motor üreticiler­inin onayları alındı. Yine üçüncü parti onayları arasında prestijli bir yere sahip NADCAP özel proses onayları da büyük ölçüde tamamlandı” açıklaması­nda bulundu. Havacılığı­n kalite sistemleri ve sertifikas­yonlarla yürüyen bir sektör olduğunu belirten Musubeyli, “Savunmada özel üretimler gerektiren 'Taktik Araç Jantları'nda da hizmet vermeyi yeni projelerle devam ettirmek istiyoruz” dedi.

 ??  ??
 ??  ?? Sinan MUSUBEYLİ Eskişehir Jant Sanayi (EJS) Yönetim Kurulu Başkanť
Sinan MUSUBEYLİ Eskişehir Jant Sanayi (EJS) Yönetim Kurulu Başkanť

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey