Sektör Ekleri

Özellikli ürün imalatóna savunmayó da ekledi

-

OTOMOTİV yan sanayinin yanı sıra beyaz eşya, mobilya, inşaat sektörleri­ne, Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren büyük organizatö­r firmalara bağlantı elemanları üreten Bolt, üretim yaptığı sektörlere savunma ve havacılığı da ekledi. Ar-ge çalışmalar­ı sayesinde son üç yılda 375’in üzerinde yeni ürün üretebilme kabiliyeti­ni kazanan Bolt’un üretiminin yüzde 80’ini özel imalatlar oluşturuyo­r.

Bolt Bağlantı Elemanları Genel Müdürü Sinan Topuk, resmi tedarikçi oldukları savunma ve havacılık sanayi için titanyum alaşımlı bağlantı elemanları gibi özellikli ürünler ürettikler­ini söyledi. Bu alandaki projelerin önümüzdeki süreçte artış kaydedeceğ­ine inandıklar­ını belirten Sinan Topuk, son yıllarda Ar-ge’ye yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen projelerle bilgi birikimler­ini derinleşti­rmenin yanı sıra laboratuva­r olanakları­nı da geliştirdi­klerini vurguladı. Topuk, metalurji ve malzeme, makine, endüstri, mekatronik, otomotiv, malzeme mühendisli­ği ve teknikerli­k gibi farklı disiplinle­ri bir arada bulundurdu­klarını kaydetti.

Her yıl cirolarını­n yüzde 2,5’tan fazlasını Ar-ge ve inovasyon çalışmalar­ına ayırdıklar­ını aktaran Sinan Topuk, “Bağlantı elemanları üretimi stratejik bir üretim. Bolt olarak biz de 5 ve 20 çap soğuk dövme üretim yapan Türkiye’deki ilk 3 firmadan biriyiz. 4 yıl önce 384’üncü bakanlık onaylı Ar-ge merkezi olduk. Ölçüm ve test laboratuva­rımız sekulaşım, törde ayrışmamız­ı sağlıyor” dedi.

TEKNOSAB’DA YATIRIMA BAŞLAYACAK

RESMİ TEDARİKÇİ OLDUĞUMUZ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İÇİN TİTANYUM ALAŞIMLI BAĞLANTI ELEMANLARI GİBİ ÖZELLİKLİ ÜRÜNLER ÜRETTİK. BU ALANDAKİ PROJELERİN ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ARTIŞ KAYDEDECEĞ­İNE İNANIYORUZ.

Bu yılın ikinci yarısında Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) yeni bir yatırıma başlamayı planladıkl­arını açıklayan Sinan Topuk, “Yaklaşık 50 milyon liralık bir yatırımla 20 bin metrekare kapalı alana sahip, teknoloji ve otomasyon odaklı bir tesis kuracağız. Son dönemde bünyemize kattığımız yan sanayi kollarımız var. 2016 yılından sonra yapılan yatırımdan sonra stratejimi­zi dikey büyümeden ziyade yatay büyüme olarak belirledik. Bu kapsamda kalite ve verimlilik­te daha sağlıklı bir yapı oluşturmay­ı hedefliyor­uz” diye konuştu.

 ??  ?? Sinan TOPUK
Bolt Bağlantť Elemanlarť Genel Müdürü
Sinan TOPUK Bolt Bağlantť Elemanlarť Genel Müdürü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey