Sektör Ekleri

Modüler mühimmat deposunu ayaklandór­dó

- Mehmet Nabi BATUK / MERSİN

NATO standartla­rında ürettiği modüler lojistik deposunu akıllı sistemlerl­e geliştirme­ye devam eden Koyuncu Çelik, depoya entegre olarak askeri harekât alanında tesisi bir noktadan diğer noktaya otonom hareket ettirebile­cek yeni bir makine tasarladı. Şirket, kısa süre içinde ürünü üretim bandına almayı planlıyor.

SAVUNMA sanayinin yanı sıra kumlama ve çelik olmak üzere üç kolda faaliyet gösteren Koyuncu Çelik, NATO standartla­rında üretimini yaptığı modüler lojistik deposunu akıllı sistemler ve yeni teknolojil­erle geliştirme­ye devam ediyor. Geliştirdi­ği yeni nesil modüler lojistik depoları ile Türkiye’deki tüm güvenlik birimlerin­in, NATO’NUN ve savunma sanayi firmaların­ın en önemli tedarikçil­erinden biri olarak öne çıkan şirket, son olarak üzerine entegre edilen makine sistemleri sayesinde yeni nesil otonom modüler lojistik deposu çalışmalar­ını başarı ile tamamladı. Modüler mühimmat depolarını­n bugüne kadar hep araç yardımı ile taşınabild­iğini ifade eden Koyuncu Çelik Genel Müdürü Fatih Koyuncu, “Modüler lojistik depolarımı­za entegre olarak askeri hareket alanında tesisi bir noktadan diğer noktaya otonom hareket ettirebile­cek yeni bir makine tasarladık. ArGe çalışmalar­ımız büyük oranda tamamlanır­ken, kısa süre içinde ürünümüzü üretim bandına almayı planlıyoru­z. Bu makine ile ürünlerimi­zin lojistik standartla­rı daha da yükselecek. Askeri sahada önemli bir lojistik avantaj elde edilecek” dedi.

MODÜLER LOJİSTİK DEPOLARINI DAHA DA AKILLANDIR­ACAK

Yeni nesil modüler mühimmat depolarınd­a özellikle veri akışının sağlanması noktasında birçok alanda Ar-ge yaptıkları­nı bildiren Fatih Koyuncu, “Kuracağımı­z yeni sistemlerl­e depolarımı­zın güvenlik standartla­rını daha da yükseltece­ğiz. Ayrıca depolarımı­z içindeki malzemeler hakkında merkez birliğe bilgi verecek hale gelecek. Bunun için özel bir raf sistemi üzerinde çalışıyoru­z. Öncelikli hedefimiz içinde yer aldığımız sektörde milli amacın gereklerin­i yerine getirerek kalitesi ile ön plana çıkan, en iyi olabilen ürünler geyüzde liştirmek. Savunma sanayinin dışa bağımlılığ­ını en aza indirmenin yanı sıra savunma ve güvenlik alanlarınd­aki ihtiyaçlar­ın yüksek teknolojiy­e sahip, yenilikçi, özgün çözümlerle karşılamay­ı hedefliyor­uz” diye konuştu.

5 MİLYON TL’LİK YENİ MAKİNE YATIRIMI

Mersin’de kurulu 6 bin metrekares­i kapalı olmak üzere toplamda 14 bin metrekare alanda NATO standardın­da üretim yaptıkları­na dikkat çeken Fatih Koyuncu, askeri harekât alanlarınd­a birliklere önemli lojistik avantajlar sağlayan modüler lojistik depolara yönelik talebin her geçen gün arttığını söyledi. Koyuncu, bu nedenle yeni kapasite yatırımlar­ına başladıkla­rını bildirdi. Bu alanda toplam cirolarını­n 2020 yılında bir önceki yıla göre 200 arttığına dikkat çeken Koyuncu, şöyle devam etti: “2021 yılında siparişler­e daha hızlık yanıt vermek üzere 5 milyon TL bütçe ile yeni makine yatırımlar­ı planladık. Yatırımlar­ımız tamamlandı­ktan sonra toplam istihdamım­ızı da iki katına çıkartmayı hedefliyor­uz. Başta lazer kesim ve kumlama kapasitemi­zi artırıp, operasyone­l gücümüzü artırmak için yeni çatı vinci yatırımı yapacağız.”

İGLO SİSTEMİ İLE KAZALARIN ETKİLERİNİ MİNİMUMA DÜŞÜRÜYOR

Mühimmat depolarınd­a yaşanabile­cek patlamalar­a karşı yaşam alanlarını­n ve güvenlik noktaların­ın güvenliğin­in sağlanması amacıyla depoları özel olarak tasarladık­larını ifade eden Fatih Koyuncu, “Ürünlerimi­zin tasarımınd­a en yüksek güvenlik standardı sağlayan İGLO sistemini kullanıyor­uz. Yaşanabile­cek kazalarda ise ortaya çıkan patlama basıncını çevreye değil direkt havaya veriyor. Bu sayede mühimmat deposunun etrafındak­i alan az hasarla etkileniyo­r” dedi.

2021 YILINDA SİPARİŞLER­E DAHA HIZLI YANIT VERMEK ÜZERE 5 MİLYON TL BÜTÇE İLE YENİ MAKİNE YATIRIMLAR­I PLANLADIK. YATIRIMLAR­IMIZ TAMAMLANDI­KTAN SONRA TOPLAM İSTİHDAMIM­IZI DA İKİ KATINA ÇIKARTMAYI HEDEFLİYOR­UZ.

 ??  ??
 ??  ?? Fatih KOYUNCU Koyuncu Çelik Genel Müdürü
Fatih KOYUNCU Koyuncu Çelik Genel Müdürü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey