Sektör Ekleri

Yen müh mmat kutuları patlamayı absorbe ed yor

-

S lah ve patlayıcı madde depolaması yapılan asker ve s v l b nalarda patlama r sk n bünyes nde absorbe ederek sıfıra nd recek özel zırhı olan müh mmat kutuları gel şt rd kler n bel rten Koyuncu, şöyle devam ett : “TÜBİTAK le b rl kte asker b nalara özel olarak b r müh mmat deposu model gel şt rd k. Müh mmat kutuları ded ğ m z yen ürünümüzde yaşanab lecek patlamalar­ı ürünümüzün ç ne kalacak ve dışarıya yansıtmaya­cak özel b r çel k zırh tasarladık. Böylel kle b nanın can ve mal güvenl ğ artırılaca­k.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey