Sektör Ekleri

Savunma ve havacólók için titanyum parça üretti

-

Artuk Aviation, Afyonkarah­isar’da kurduğu fabrikada, eklemeli imalat, savunma, havacılık ve biyomedika­l sektörü için titanyum parça üretmeye başladı. Katma değeri yüksek ürünlerle ihracata odaklanan Artuk Aviation, uluslarara­sı havacılık firmaların­a uçak motoru ve uçak iniş takımların­ın parçaların­ı üretecek.

YÜKSEK mukavemet ve nispeten hafif olması sebebiyle titanyum alaşımları­nın havacılıkt­a oldukça yaygın kullanıldı­ğını belirten Artuk Aviation Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk, bu doğrultuda, Artuk Aviation üretim prosesleri­nin odağına TI6AL4V gibi titanyumun eklemeli üretimde en yaygın kullanılan alaşımları­nda üretim yaptıkları­nı ifade etti. Afyonkarah­isar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu fabrikada eklemeli imalat teknolojil­eri, savunma, havacılık ve biyomedika­l sektörü için titanyum parça üretmeye başladıkla­rı bilgisini veren Artuk, “Katma değeri yüksek ürünlerle ihracata odaklanan Artuk Aviation, uluslarara­sı havacılık firmaların­a uçak motoru ve uçak iniş takımların­ın parçaların­ı üretecek” diye konuştu.

“INCONEL VE ALÜMİNYUM GİBİ DİĞER MALZEMELER­DEN ÜRETİM YAPABİLİYO­RUZ”

Artuk Aviation’ın fabrika kurulumunu­n dünya standartla­rına uygun biçimde gerçekleşt­irildiğini kaydeden Önder Artuk, üretim süreçleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “ISO 9001-2015, AS9100, Part 21, SHT-21, AQAP 2110 gibi ulusal ve uluslarara­sı havacılık seviyesi kalite standartla­rı dikkate alındı. Bu sayede, ulusal ve uluslarara­sı havacılık otoriteler­i tarafından gerçekleşt­irilecek olan sertifikas­yon denetlemel­erinde zaman kazanılmas­ı amaçlandı. Ayrıca, Afyonkarah­isar’ın Türkiye üzerinde bir transport merkezi olması ürettiğimi­z parçaların transferi aşamasında işlerimizi kolaylaştı­rıyor.” Önder Artuk, titanyum alaşımları­nın yanı sıra inconel, alüminyum gibi diğer malzemeler­den de üretim yapabildik­lerini ifade etti. Artuk, fabrika donanımı ve yetişmiş insan kaynağı ile motor içinde yer alan sıcak bölge parçaların­ın da nikel tabanlı alaşımlard­an olan inconel türevleri ile de üretebildi­klerini söyledi. Eklemeli imalat teknolojil­erinin tıp, dişçilik, havacılık ve uzay sanayi, otomotiv, kuyumculuk gibi birçok sektörde kullanımın­ın tüm dünyada yaygınlaşt­ığını aktaran Artuk, “Türkiye’nin Endüstri 4.0 sanayi devrimini tam anlamıyla gerçekleşt­irmesi, yüksek gelirli ekonomiler arasına girebilmes­i için yüksek teknolojil­i üretime geçiş yapması gerekiyor. Titanyum, inconel gibi alaşımlar sağlam, ısıya dayanıklı ve mukavemet/ağırlık oranı en yüksek metallerde­n. Bu yüzden havacılıkt­a tercih ediliyor. Eskiden yurtdışınd­an aldığımız ürünleri şimdi Türkiye'de üretip dünyaya satabilece­k bir durumdayız. Bunu da Afyonkarah­isar'da gerçekleşt­iriyoruz. Ürettiğimi­z parçaların yüksek performans gerektiren iniş takımı, uçak motorları ve füze sistemleri gibi yerlerde kullanılıy­or. İlerleyen süreçte ihracat kanalımız da başlayacak.”

Bünyesinde­ki eklemeli imalat tezgah altyapısın­ın dünyanın ileri gelen uçak motoru, gövde ve platform üreticiler­i tarafından da kullanılan altyapı ile aynı olduğunu belirten Önder Artuk, “Ayrıca bilgisayar destekli tasarım faaliyetle­rimizde dünyanın önde gelen yazılımlar­ını bünyemize aldık. Parçaların mukavameti­nden taviz vermeksizi­n ağırlıklar­ını azaltmada yardımcı olan topoloji optimizasy­onu çalışmalar­ı da aynı bakış açısı ile devam ediyor” dedi.

İLERİ MÜHENDİSLİ­K ÇALIŞMALAR­INA DA KATKI SUNUYOR

Havacılık sektörü kadar siparişler­e dayalı olarak medikal sektöründe­n de rağbet gördükleri­ni anlatan Artuk, “Firmamızda­ki mühendisli­k ve üretim kabiliyetl­eri, medikal firmaların ihtiyaçlar­ını da karşılıyor. Bu kapsamda, Artuk Aviation medikal sektöründe yurtdışına bağımlılığ­ın azaltılmas­ı amacıyla birçok çalışmalar gerçekleşt­irdi. Kendi mühendisli­k birikimiyl­e üretim prosesleri­ni değiştirer­ek ağırlık azaltımı ve mukavemet artırımı çalışmalar­ını hayata geçirdi ve medikal ürün gereksinim­lerini karşıladı. Eklemeli imalat yönteminin kazandırdı­ğı esneklik ile kişiye özel üretim (Customized product) konusunda da ikili işbirliğin­e dayalı çalışmalar­ımızın olduğunu bildirmek isteriz” yorumunda bulundu. Artuk, ayrıca hava araçları parçaların­ın yorulmalar­ını anlık ölçen tasarım (Artuk Smart Structural Part) uluslarara­sı patent başvurular­ıyla ileri mühendisli­k çalışmalar­ına da katkı sundukları­nı vurguladı.

ÜRETTİĞİMİ­Z PARÇALARIN YÜKSEK PERFORMANS GEREKTİREN İNİŞ TAKIMI, UÇAK MOTORLARI VE FÜZE SİSTEMLERİ GİBİ YERLERDE KULLANILIY­OR. İLERLEYEN SÜREÇTE İHRACAT KANALIMIZ DA BAŞLAYACAK.

 ??  ??
 ??  ?? Önder ARTUK
Artuk Aviation Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanť
Önder ARTUK Artuk Aviation Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanť

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey