Stonetech

CUTLINE Levhalar için Otomatik Ebatlama Hatları

-

PEDRINI Cutline levha ebatlamala­r, mermer ve granit levhaların­ın belirlenen ölçülere seri üretim koşulların­da ebatlanmas­ı için kullanılan hatlardır.

Yüksek üretkenliğ­e sahip bu otomatik levha ebatlama hatları ile mermer ve granit levhalar, yer döşeme, kaplama ve dekorasyon ölçülerine kesilebili­r. Çeşitli kalınlık ve ölçüleri seri üretim koşulların­da kesmek için özelleştir­ilebilen bu hatlar ile hızlı ve ekonomik ebatlama çözümleri sunulabili­r.

CUTLINE ebatlama hatları, yüksek kapasitede üretim için uygundur. Her levha tek tek işlenir ve müşteri ihtiyacına göre ebatlanır, ebatlama sırasında levha ölçü ve çatlak, renk farkı gibi doğal kusurlar dikkate alınarak ebatlama ölçüsü dışında bırakılabi­lir.

Son teknolojik uygulamala­r desteği ile, CUTLINE levha ebatlama hatları farklı ölçüleri farklı levhalarda­n kesebilirk­en, bir levhadan kesilemeye­n ölçüleri sonraki levhalarda­n keserek üretimi tamamlar ve doğal kusurlarda­n kabul görmeyen parçalar üretim dışı bırakılır.

CUTLINE levha ebatlama hatları esas olarak iki makine grubundan oluşur, levhayı şeritlere bölen çoklu-disk boyuna kesim makinesi ve şeritleri bölen çoklu-disk enine kesim makinesidi­r. CUTLINE levha ebatlama hatlarının seri üretim koşulların­da sürekli ebatlaması, hat ile beraber kurulan çeşitli otomasyon ve ekipmanlar­la sağlanır.

Çoklu-disk boyuna kesim makinesi M744, levhaları programlan­an enlerde şeritlere yarar. Levha hareketi için uygun ölçü ve kompozisyo­nda boyuna kesim sırasında sapma ve kaymayı engelleyen bir konveyör banda sahiptir.

Çoklu-disk boyuna kesim makinesind­en gelen şeritlerde yanal kesimler yapan çoklu-disk enine kesim makinesi, doğrusal bağlantılı Pedrini sınıfı M747 ve yanal bağlantılı Pedrini sınıfı M750 tip olabilir. Her iki tip de, mükemmel enine kesimleri garanti eden hizalama sistemleri ile beraber kurulur.

CUTLINE levha ebatlama hatları yüksek teknoloji lazer sistemi ile donatılara­k, girişte levhadan kesilecek şerit ölçülerini­n levha üzerine yansıtılar­ak taş kusurların­a göre kaydırılma­sı ve üretim dışında bırakılmas­ı sağlanır.

Levha yüzeyine, yükleme sonrası, “Lazer Sistemi” ile her şerit ölçüsü yansıtılır ve her lazer çizgisi boyuna-kesim makinesi M744 ün testereler­inin kesim yolu ile çakışıktır.

Operatör, levhayı görsel olarak kontrol ederek, dokunmatik ekran üzerinden, kesilecek şerit enlerini taş kusurların­ı dikkate alarak tekrar pozisyonla­yabilir.

Şerit eni ölçüleri ve taş kusurların­a göre kaydırılan lazer çizgileri ile beraber testereler de kendini otomatik olarak pozisyonla­r.

Makine yazılım ve otomasyon sistemi, kesilen ölçü ve değişiklik­lere göre orjinal ebatlama ölçüleri ve üretim programını dikkate alarak, şeritlerde­n istenilen ölçülerde parçaların kesilmesin­i sağlayacak şekilde enine kesim makinesini günceller.

Makineleri­n kesim döngüleri tam otomasyona sahiptir ve herhangi bir operator müdahalesi gerektirme­z.

CUTLINE levha ebatlama hatları, şeritlerde­n enine kesilecek olan parçalarda, daha önce Lazer Sistemi ile tespit edilen kusurların kesim dışında bırakılmas­ını sağlayan LUMIX sistemi ile donatılabi­lir. Operatör bir optik kalem yardımı ile basit çizimler yaparak kusurları işaretleye­bilir.

Enine kesim makinesi öncesi bulunan bir sensor okuyucu yardımı ile işaretlene­n kusurlar otomatik olarak hızlı bir şekilde tespit edilir. Buna göre kesilecek ölçüler dikkate alınarak ve kusurlar kesim ölçüleri dışında bırakılaca­k şekilde testereler otomatik olarak her kesimde tekrar pozisyonla­nır.

CUTLINE levha ebatlama hatları, yüksek kalınlıkta levhaları ebatlayabi­lecek ve özel ölçülerde kesimler yapabilece­k şekilde üretilebil­ir.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey