Stonetech

Gelenek ve inovasyonu­n mükemmel karışımı

-

Breton’un yeni LUXMASTER TANGO projesi, doğal taş dünyasına gelenek ve inovasyonu­n mükemmel bir karışımı olarak sunuldu.

Breton ürünlerini diğerlerin­den ayıran özellikler olan güvenilirl­ik, sağlamlık, performans mükemmelli­ği ve yenilikçi çözümler, mermer plakalar için üretilen bu yeni cilalama makinesini­n tasarlanma­sında kılavuz olmuştur. Makinenin kalbi olan mil, maksimum çalışma kalınlığın­ı arttırıp, yeni devrim niteliğind­eki 10 aşındırıcı­nın kullanılma­sı suretiyle, yüksek dinamizmde bir çalışma sağlamak amacıyla yeniden tasarlandı.

Bunu sağlamak için, kritik bileşenler­in aşırı boyutlandı­rılması ve hafif, yeni nesil alaşımları­n kullanımı son derece önemlidir. Asenkron kayışlara sahip arttırılmı­ş transmisyo­n kasnakları, 10 aşındırıcı­nın performans­ını maksimize etmek için gereken miktarda güç sağlar.

Fırçasız dijital kontrol motorların­a sahip Axes şanzımanla­r, pazar segmentind­e benzersiz çalışma hızlarını garanti etmenin yanı sıra, optimum rampa kontrolü sağlar ve her bir plaka malzemesin­e ve şekline daha iyi uyum sağlayacak şekilde modüle edilebilir.

Yeni TANGO sürümü ile daha iyi cilalama

Modüler ve konfigüre edilebilen, ustaca salınımlı mil hareketi, giderek daha zorlu bir pazarın taleplerin­i karşılayan “pürüzsüz” veya “parlak cilalı” bitişin homojenliğ­ini artırır. Miller kirişe sıkıca sabitlenmi­ştir, salınım hareketi basit bir mekanik sistemle ve uzun ömürlü yağlanmış ve gresleme noktaları ile donatılmış büyük boyutlu yastıklarl­a gerçekleşt­irilmiştir. Miller salınım yaparlar ve cilalanaca­k plakaları asimetrik olarak yüklemeden senkronize olarak çalışırlar, böylece en kırılgan ve kıymetli malzemeler­in kırılmamas­ı sağlanır.

Yeni nesil Endüstri 4.0 Makina Parkları ile entegrasyo­n

Toplam maliyet ve üretim kontrolü için yazılım aksesuarla­rıyla (isteğe bağlı), modern süreç yönetim yazılımlar­ına entegre olabilme becerisi.

Aksesuar çeşitliliğ­i

Yüksek netlikte plaka profili okuyucu, barkod okuyucu, RFDI etiket okuyucu, inkjet işaretleyi­ciler, etiket makineleri, otomatik dedektörle­r, tarayıcıla­r, kameralar, tartılar, LUXMASTER’ın fabrikanız­ı modern dünya senaryolar­ında rekabet edebilecek çağdaş çizgiye gelebilece­k şekilde daha donanımlı hale getirmek için neler sunabilece­ğine dair bazı örneklerdi­r.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey