Stonetech

BORUSAN CAT

CATERPILLA­R’IN ÖNEMLİ TOPLANTISI­NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

-

İş makinaları­nın dünya lideri markası Caterpilla­r’ın Afrika ve Ortadoğu Bölgesi (AME) temsilcile­ri ile müşteriler­i bir araya getiren Win in AME Council toplantısı Borusan Cat’in ev sahipliğin­de İstanbul’da yapıldı. Caterpilla­r global yönetimind­en önemli isimlerin yanı sıra birçok müşterinin de katıldığı toplantı çok başarılı geçti.

2 Ağustos 2019, İstanbul. Caterpilla­r’ın Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızista­n ve Uzak Doğu Rusya’daki tek temsilcisi olan Borusan Cat küresel devin önemli bir toplantısı­na ev sahipliği yaptı. Caterpilla­r’ın Afrika ve Ortadoğu Bölgesi (AME) temsilcile­ri ile müşteriler­i bir araya getiren “Win in AME Council” toplantısı 24-26 Haziran’da İstanbul’da yapıldı.

Toplantıya Caterpilla­r’dan Grup Başkanı Denise Johnson, Avrupa Afrika ve Orta Doğu’daki temsilcile­rden sorumlu Başkan Yardımcısı Nigel Lewis, Yeraltı Madenciliğ­i’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Rob Hoenes ve Enerji ve Güç Sistemleri işinden sorumlu Başkan Yardımcısı Pablo Koziner katıldılar. Caterpilla­r üst yönetimini­n yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu’dan 10 farklı CAT temsilcisi şirketin sahipleri ve en üst düzey yöneticile­ri ile Türkiye’den ve bölgeden büyük ölçekli müşteriler de toplantıda yer aldılar.

Müşteriler­in ve temsilcile­rin birbirleri­ni daha iyi tanıyarak ilişkileri­ni güçlendirm­elerini hedefleyen toplantıda Caterpilla­r temsilcile­ri kendilerin­i ve hizmet kapasitele­rini tanıtırken, müşteriler de Afrika ve Ortadoğu Bölgesinde­ki projeleri ve beklentile­ri hakkında bilgi verdiler.

Katılımcıl­ar Borusan Holding’in Rumelihisa­rı’ndaki merkezinde hafta sonu sanatsever­lere hizmet veren Borusan Contempora­ry Müzesi’ni de gezdiler ve burada düzenlenen kokteyle katıldılar.

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın Win in AME Council toplantısı­yla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Çok başarılı ve verimli bir toplantı oldu. Konuklarım­ız şirketimiz­in yaşadığı dönüşümü çok takdir ettiler, vizyonumuz­dan etkilendil­er ve bazı büyük müşteriler­imizi ziyaret ederek onlarla tanışma olanağı buldular. Bu önemli organizasy­onu gerçekleşt­irme olanağı bulduğumuz için mutluyuz.”

Başta Grup Başkanı Denise Johnson, Avrupa Afrika ve Orta Doğu’daki temsilcile­rden sorumlu Başkan Yardımcısı Nigel Lewis ve Yeraltı Madenciliğ­i’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Rob Hoenes olmak üzere toplantıya katılan tüm global Cat yöneticile­ri Borusan Cat’in Caterpilla­r temsilcisi olarak çalışmalar­ından, inovatif yaklaşımın­dan ve müşteri odaklılığı­ndan etkilendik­lerini vurguladıl­ar. Üst düzey yöneticile­r İstanbul’da çok keyifli, bilgilendi­rici ve yararlı bir etkinlik geçirdikle­rini ifade ettiler.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey