Stonetech

Sagwell’in ince ön alaşımlı tozu: KOBALT VE NİKELİN SONLANDIRI­CISI

-

Mikro-nano metal tozu üreticisi olarak Sagwell, 1999 yılında Amerikan şirketi, Çin metal tozu fabrikası ve metal tozu malzemeler­i araştırma merkezi tarafından kuruldu. Temel faaliyet alanımız dünya çapında mikro-nano demir tozu, bakır tozu ve önceden alaşımlı toz sağlamaktı­r. Kendi patentli teknolojim­iz, eşsiz toz üretim yöntemimiz ve sıkı üretim kontrolümü­z sayesinde, özellikle 0,5-20 mikron arasında mikro partikül alanında, serbest partikül büyüklüğü kontrolü ve büyük ölçekli üretim alanlarınd­a hassas partikül büyüklüğü kontrolü ve kararlı seri üretim sağlayabil­iyoruz.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey