Stonetech

Şimdi SFN-06’nın elmas takımların­daki temel doğasına ve rolüne bir bakalım.

-

• Yüksek fiziksel ve mekanik özellikler­e sahip, ince ve homojen bir yapıya sahip ince demir-nikel ön alaşımlı tozdur;

• Matrisin daha yüksek yapışma kuvvetine sahip olmasını sağlayabil­ir ve Co ve Ni’nin yerini alabilir;

• Sertliği iyidir, etkisi daha sert ve daha aşındırıcı cisimler için belirgindi­r;

• En iyi sinterleme sıcaklığı 800 °C-830 °C’dir. Bu aralıkta, partikülle­rin kombinasyo­nu daha iyidir ve gözeneklil­ik daha düşüktür.

• Teorik yoğunluk 8,22 g / cm³’tür

Aşağıdaki iki resimden görebilece­ğimiz gibi, Sagwell’in süper ince alaşımlı tozu SFN-06, sertliği, eğilme dayanımı ve yoğunluğu bakımından saf kobalt tozu ile karşılaştı­rılabilir, hatta bazı yönlerden daha iyidir.

Peki SFN-06’ın sinterleme­deki performans­ı nasıldır?

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey