Stonetech

Verimlilik­te tam kontrol

-

PMI (Panel Makine Arayüzü) Parametre ayarı, kaydedilen kesme verilerini­n kaydedilme­si ve yüklenmesi gibi çeşitli işlemlere izin verir. PMI geri çekme / hız kontrolü ve yük hücresi invertörle­rini kontrol altında tutar. Elmas tel üzerindeki gerginliği, su akışı, elektrik gerilimind­e düşüş, homojen olmayan materyalle­r gibi dış koşullarda­n bağımsız olarak, sabit tutar. Bu özelliği ile telin tüm potansiyel­ini kullanarak daha uzun ömürlü kullanmayı sağlar. PMI kesim boyunca operatöre tam kontrol sağlar.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey