Stonetech

ULTRAMATİK 5000 DEPOLAMA ÇÖZÜMÜ 5000

-

Otomatik hareketli stok seçici (gezici vinç ile) Stokların rotasyon ve bölme değişimi (bu kayıtların yönetimini otomatik hatırlar) Bu proje aynı zamanda otomatik tampon sistemini de içeriyor.

Üretim hattındaki artıkları da barındırab­ilir ve sıralayabi­lir.

Otomatik tampon sisteminin her bir bölmesi minimum 800mm X 450mm ebatında 5 atığa kadar ev sahipliği yapabilir.

 ??  ?? • • 104 Kapasite 104 elements/positions bölme Capacity • 1360 plaka (20mm) 1360 slabs (20mm) • 160 m² alan Occupied space on the floor: 160m² • 8,5 plaka/m² 8,5 slabs/m2
• • 104 Kapasite 104 elements/positions bölme Capacity • 1360 plaka (20mm) 1360 slabs (20mm) • 160 m² alan Occupied space on the floor: 160m² • 8,5 plaka/m² 8,5 slabs/m2

Newspapers in English

Newspapers from Turkey