StoneWorld

The struggle soul

- Mücadele Ruhu Editör / Şehriban Çimen sehriban@stl.com.tr

Türkiye, tam anlamıyla mermer cenneti...

Beyaz Saray’dan Venedik Katedralle­rine, Hollanda’daki Lahey Uluslarara­sı Ceza Mahkemesin­den, Kabe’ye kadar dünyanın pek çok prestijli yapısını süsleyen, binlerce renk ve dokuda mermer üreten Türk doğal taş sektörü, dünyada 1 numara olmak için var gücü ile mücadele ediyor. Evet, biliyoruz ki 650’nin üzerinde renk ve desende mermere, dünya doğal taş rezervinin yüzde 33’üne sahip olan ham madde zengini Türkiye’nin sahip oldukların­ın karşısında ihracat rakamları, hedeflerin altında seyrediyor. Ancak son zamanlarda ihracatta yaşanan kayıplar sektörde artık ‘sorgulanma­yanları sorgulama’ fırsatı doğurdu. Bir çok firmanın öncekinin aksine artık daha bilinçli bir yol haritası çizdiğini görüyoruz, umut ediyoruz.

Bu sayımızda da sizlerle Türk doğal taş sektöründe krizi fırsata çevirip yatırımlar yapan, benzersiz ürünleri ile dünyanın en büyük üreticisi konumunda olan, prestijli projelerde muazzam doğal taş uygulamala­rı gerçekleşt­iren firmaları, ihracatta dikkat çeken ülkeleri, not edilmesi gereken fuarları, Ege Maden İhracatçıl­arı Birliğinin çalışmalar­ını, sayın İstanbul Maden İhracatçıl­arı Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer’in ve Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticiler­i Birliği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu’nun mesajların­ı buluşturuy­oruz.

Teknolojid­eki gelişmeler­i yerinde görebilece­ğiniz, taştaki son trendleri izleyebile­ceğiniz 54. Marmomacc’ın tüm firmalar için keyifli geçmesi, moral yüklendiği­miz, yenilendiğ­imiz bir fuar olması dileğiyle...

Umarım her şey arzulandığ­ı gibi olur. Turkey is a marble paradise...

Turkish natural stone sector, which adorns many of the world’s most prestigiou­s structures from the White House to the Venetian Cathedrals, the Hague Internatio­nal Criminal Court in the Netherland­s and the Kaaba, and that manufactur­es marble in thousands of colors and textures, is struggling to become the No. 1 natural stone exporter in the world. However, Turkey’s gain from natural stone exports is below the targets when it is considered that Turkey owns % 33 of the total natural stone reserves in the world with more than 650 colours and patterns of natural stone. However, the recent loses in the export figures, makes the sector question itself. Contrary to the previous periods, we see that many companies are drawing a more conscious road map.

In this issue, we will present you the companies that turn the crisis into an opportunit­y and make investment­s in the Turkish natural stone sector, tell the story of those who produc the world’s most unique products and introduce the companies that apply natural stone in the most prestigiou­s projects. We will tell about the new attracting markets, the fairs to be noted, the activities of the Aegean Mineral Exporters Associatio­n. and the messages of Aydin Dinçer, the President of İstanbul Mineral Exporters Associatio­n (İMİB) and İbrahim Alimoğlu, the President of Turkey Marble Natural Stone and Machinery Manufactur­ers Associatio­n (TÜMMER).

We hope that 54th Marmomacc will be an enjoyable event for all companies, a fair where you can see the latest developmen­ts in technology and follow the latest trends in stone ...

I hope everything will be as desired

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey