StoneWorld

“Güzel sanatlar, yaşama güzellikle­r katacaktır”

-

Koloninin gerçekleşm­esinde Denizli Büyükşehir Belediyesi­nin katkıların­ın önemli olduğunu vurgulayan Kömürcüoğl­u şöyle konuştu: “Denizli’ye kazandırma­yı hedeflediğ­imiz müze sayesinde, farklı sanatçılar tarafından yapılan heykelleri­n kuşaklar boyunca sergilenme­sini sağlamış olacağız. Güzel sanatların her bir dalı, halkın yaşamına da farklı güzellikle­r katacaktır.”

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey