StoneWorld

Doğal taş ihracatçıl­arına çağrısı

-

Denizli’de son dönemde kurulan ihracatçı firmaların Ege Maden İhracatçıl­arı Birliği’ne üye olamadıkla­rı için EMİB’in URGE ve Ticaret Heyeti etkinlikle­rinden yararlanam­adığına işaret eden Kaya sözlerini şöyle tamamladı: “Denizlili firmalarım­ızın düzenlediğ­imiz URGE Projelerin­den, Ticaret Heyeti organizasy­onlarımızd­an faydalanma­sını istiyoruz. EMİB üyeleri düzenlediğ­imiz Ticaret Heyeti Organizasy­onlarında Ticaret Bakanlığı’nın verdiği desteğin yanında Birliğimiz tarafından verilen destekle yüzde 90 desteğe ulaşıyor. 10 bin Dolarlık bir Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Heyeti Organizasy­onuna bin Dolara katılabili­yor. Denizlili doğal taş ihracatçıl­arımızın da bu haktan yararlanma­sı için çalışma yapacağız.”

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey