StoneWorld

Surface + Design Event China

-

Surface + Design Event China Fuarı, 11-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Şangay Yeni Uluslarara­sı Fuar Merkezinde (SNIEC) gerçekleşt­irilecek. Informa Markets ve Çin Metaller ve Kimyasalla­r İthalatçıl­arı ve İhracatçıl­arı Ticaret Odası (CCCMC) ile Kuzey Amerika’nın en büyük yer döşemesi, taş ve fayans endüstrisi etkinliği olan The Internatio­nal Surface Event (TISE), ile ortaklaşa düzenlenen ‘Surface + Design Event China’ taş, fayans, zemin ve duvar kaplama endüstrisi için yıllık ağ ve iş platformu oluşturmay­ı hedefliyor. Tasarımcıl­arı, mimarları, inşaat sektörünü, distribütö­rleri ve diğer endüstri profesyone­llerini bir araya getirecek olan fuarda ‘Yeni Ürünler ve Yenilikler’, ‘İç Tasarım ve Sistemler’, ‘Tasarım ve Yeni Ürünlerdek­i Eğilimler’, ‘Uygulamala­r ve Tesisatlar­da En İyi Çalışmalar’ ve ‘İç Mekan ve Çevre Dostu Ürünler’ konuları ile ilgili ücretsiz eğitim programlar­ı da düzenlenec­ek. The Surface + Design Event China Fair will be held from 11-13 December 2019 at the Shanghai New Internatio­nal Exhibition Center (SNIEC). “Surface + Design Event China’, which is organized jointly with The Internatio­nal Surface Event (TISE), the largest flooring, stone and tile industry event of the North America’s by Informa Markets and Chinese Metals and Chemicals Importers and Exporters Chamber of Commerce (CCCMC) aims to create an annual network and business platform for the stone, tile, floor and wall covering industry. In the fair which will gather designers, architects, the constructi­on sector, distributo­rs and other sector profession­als, free training programs will be held on the subjects such as ‘New Products and Innovation­s’, ‘Interior Design and Systems’, ‘Design and Trends in New Products’, ‘Applicatio­ns and Best Practices in Installati­ons’ and ‘Interior Spaces and Environmen­t Friendly Products’.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey