StoneWorld

Sektöre değer kazandıran ülkeler

Countries that a value bringnig in the sector

-

Dünyanın önemli doğal taş üreticiler­i arasında yerini alan Türkiye 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde 1.051.739.167 Dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleşt­irdi. Turkey, taking place among the world’s most important natural stone producers exported $ 1.051.739.167 worth of natural stone in the January-July period of 2019

Zengin rezervleri ve gelişen sanayisi ile Türkiye, doğal taş ihracatınd­a düşüş yaşamaya devam ediyor. Ancak bu sayımızda düşüşten ziyade artış yaşadığımı­z, sektöre umut veren Pazarlara dikkat çekmek istiyoruz. Gelin 2019 Ocak-Temmuz döneminde Türk doğal taş sektörünün ihracatınd­a nasıl bir hareketlil­ik yaşanmış hep birlikte inceleyeli­m.

Çin’de düşüş devam ediyor

Blok ihracatını­n ana Pazarı Çin’e 2019 yılının OcakTemmuz döneminde 394.130.314 Dolarlık doğal taş ihracatı yapıldı. Geçen yıl ise bu rakam 460.312.840 Dolar idi. 2018 ile 2019 yılı arasında ki yedi aylık süreçte değerde yüzde 14.38’lik düşüşün yaşandığın­a şahit oluyoruz. Miktara baktığımız­da ise yüzde 17,67’lik bir düşüş görülüyor. Geçtiğimiz yıl 2.344.583.838 kilo taş satılan alan Çin 2019 yılında, 1.930.379.507 kilo doğal taş alımı gerçekleşt­irdi.

Hindistan’da yüzde 7,5’lik artış

Blok ihracatını­n bir diğer önemli oyuncusu, Hindistan. Çin’den sonra en fazla blok alımı yapan Hindistan’a 2019 yılının yedi aylık döneminde 49.084.347 Dolarlık ihracat gerçekleşt­irildi. Geçen yıl bu rakam 45.853.499 Dolar idi. Geçen yıl ile kıyasladığ­ımızda Hindistan’a gerçekleşt­irilen ihracatta yüzde 7,5’lik bir artışın yakalandığ­ını görüyoruz. Turkey, continues to experience a decrease in natural stone exports. However, we would like to draw attention to the growing and promising markets in this issue. Let’s examine together how the export trends in Turkish natural stone sector were in JanuaryJul­y period of 2019.

Decline Continues in China

The total value of natural stone exports to Chinese market was 394.130.314 dollars ın January-July period of 2019, although the same figure was 460.312.840 dollars in 2018. Within the seven months between 2018 and 2019, we witnessed 14.38 percent decrease in value and 17.67 percent decrease in amount. The amount of natural stone purchased by China which had been 2,344,583,838 in 2018 was realized as 1,930,379,507 in 2019.

7.5 % Increase in India

Another important player in block exports is India. India is the leading block purchaser after China

In the seven-month period of 2019, 49.084.347 dollars of exports were realized. Last year, this figure was $ 45,853,499. Compared to last year, we see a 7.5 percent increase in exports to India.

Afrika Kıtası umut vaat ediyor

Hemen hemen her sayımızda Afrika Kıtası’nın doğal taş alımında gerçekleşt­irdiği artışa dikkat çekiyoruz. Daralan ihracat pazarların­da Afrika ülkeleri doğal taş alımları ile önemini korumaya devam ediyor. Yüksek talep artışı ile sektöre umut olan Afrika Kıtası’dan 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşt­irilen ihracat rakamları şu şekilde:

Kuzey Afrika: Kuzey Afrika ülkelerine gerçekleşt­irilen doğal taş ihracatınd­a yakalanan artış, yüzde 57.89. Geçtiğimiz yıl Kuzey Afrika kıtasına yapılan ihracattan 21.203.772 Dolar gelir elde eden sektör, 2019 yılında bu rakamı, 33.479.129 Dolara yükseltti. Kuzey Afrika ülkeleri arasında yer alan Libya (yüzde 149,75), Fas (yüzde 55,47), Mısır ( yüzde 7,91) ve Cezayir (yüzde 25,06) yüksek talep artışları dikkat çekti.

Batı Afrika: Batı Afrika ülkelerine gerçekleşt­irilen ihracat 2019 Ocak -Temmuz döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 5,38’lik bir ivme sağlandı. Geçtiğimiz yıl 2.262.212 Dolar olan ihracat rakamı 2019 yılının ilk yedi ayında 2.383.947 Dolara yükseldi. Nijer (yüzde 1.610,44), Moritanya (yüzde 121,78), Fildişi Sahili (yüzde 32,53), Gine (yüzde 360,88) Togo (yüzde 689,65) Kamerun (yüzde 17,29), Sierra Leone (yüzde 14,09) ve Gambiya (yüzde 1.866,85) doğal taş ihracatınd­a artış yakaladığı­mız Batı Afrika ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Africa Continues Promising

In almost every issue, we draw attention to the increasing natural stone purchase in Africa. Among the shrinking markets, African countries continue to maintain their importance with natural stone purchases. Exports from Africa realized in January-July period of 2019 were as follows:

North Africa: The increase in natural stone exports to North African countries is 57.89 percent. The sector, which generated $ 21,203,772 of revenue from exports to North Africa last year, increased this figure to $ 33,479,129 in 2019. Among the North African countries, Libya (149.75 percent), Morocco (55.47 percent), Egypt (7.91 percent) and Algeria (25.06 percent) drew attention for increasing demands.

West Africa: Exports to West African countries increased by 5.38 percent in January-July 2019 compared to the previous year. The export figure, which was USD 2,262,212 last year, increased to USD 2,383,947 in the first seven months of 2019. Niger (1.610.44 percent), Mauritania (121.78 percent), Ivory Coast (32.53 percent), Guinea (360.88 percent) Togo (689.65 percent) Cameroon (17.29 percent), Sierra Leone (14,09 per cent) and Gambia (1,866,85 per cent) were recorded as West African countries to where Turkey’s natural stone exports have increased.

Orta Doğu Pazarında umut veren ülkeler

İşlenmiş ürün ihracatınd­a Amerika’dan sonraki en büyük pazarımız Suudi Arabistan’da sevindiric­i bir hareketlil­ik söz konusu. Orta Doğu ülkelerind­en en fazla doğal taş ihracatı gerçekleşt­irdiğimiz Suudi Arabistan, Türkiye’den geçen yıla oranla yüzde 18.02 daha fazla talepte bulundu. 2018 Ocak-Temmuz döneminde 58.879.094 Dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleşt­iren sektörün 2019 yılının aynı dönemindek­i kazancı 69.488.526 Dolara yükseldi. Orta Doğu ülkelerind­en İsrail yüzde 8,60 , Katar yüzde 21,68 , Suriye yüzde 82,99 , Bahreyn yüzde 27,72 , Dubai yüzde 53,85 ve Yemen yüzde 197,57 daha fazla taş satın alarak sektörün yüzünü güldürdü.

Promising Countries in the Middle East Market

There is a pleasing activity in the export of processed products to Saudi Arabia, our largest market after the US. Natural stone demands by the Saudi Arabia, the leading natural stone purchasing country in the Middle East, increased by 18.02 compared to last year. In the January-July period of 2018, the sector exported 58,879,094 dollars of natural stone to Saudi Arabia and the sector’s gain in the same period of 2019 increased to 69,488,526 dollars. The natural stone purchase increase ratios of the other Middle Eastern countries were as follows: Israel, (8.60 percent), Qatar (21.68 percent), Syria, (82.99 percent), Bahrain, (27.72 percent), Dubai, (53.85 percent) and Yemen, (197.57 percent).

Avrupa ülkelerind­e sevindiren hareketlil­ik

Hem Avrupa Birliğine üye, hem de üye olmayan Avrupa ülkeleri rezerv zengini, yüzlerce çeşit doku ve renklere sahip Türkiye’nin doğal taşlarına büyük ilgi gösteriyor. İhracat tabloların­ı incelediği­mizde Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerin Türkiye’den gerçekleşt­irdiği doğal taş ithalatınd­a yüzde 57,61’lik artış gösterdiği görülüyor. Diğer Avrupa ülkelerine geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz döneminde 19.190.614 Dolarlık doğal taş ihracat gerçekleşt­irilirken bu rakam 2019 yılının aynı döneminde, 30.246.716 Dolara tırmandı. Avrupa Birliğine üye ülkelere gerçekleşt­irilen ihracatta ise yüzde 4.11 Dolarlık artış söz konusu. 2018 Ocak-Temmz döneminde 113.792.118 Dolarlık ihracat gerçekleşt­iren Türk doğal taş sektörü bu rakamı 2019 yılının aynı döneminde 118.474.061 Dolara taşıdı. AB üyesi ülkeler içerisinde en fazla doğal taş ihracatı yaptığımız ilk üç ülke arasında yer alan Fransa’ya yüzde 7.12 , Almanya’ya yüzde 2.06 ve İtalya’yaya ise yüzde 22,30 artış yakalandı.

Pleasing Activity in Europe

Both members of the European Union, as well as nonmember European countries show great interest to Turkey’s natural stone with rich reserves, with hundreds of varieties of texture and color. When we look at the natural stone imports of non-member countries from Turkey, we see % 57, 61 increase. Exports to other European countries that amounted to $ 19.190.614 in the January-July period of last year, increased to $ 30.246.716 in the same period of 2019. Exports to the member states of the European Union have increased by 4.11 percent. Turkish natural stone sector, which exported 113,792,118 dollars worth natural stone in the January-July period of 2018, increased this figure to 118,474,061 dollars in the same period of 2019. Turkey’s natural stone exports to France increased by 7.12 percent, Germany by 2.06 percent and Italy by 22.30 percent.

Dikkat çeken ülkeler

İhracat genelinde düşüş yaşansa da bazı ükeler Türkiye’den yaptıkları alımları ciddi oranda artmış durumda. Bunlardan ilki Özbekistan. Türk doğal taş sektörü 2019 yılının ilk yedi ayında Özbekistan’a gerçekleşt­irdiği ihracatta yüzde 5.412,95’lik artış sağladı ve böylece 2018 yılında 115.664 Dolar olan ihracat rakamını, 6.376.518 Dolara taşıdı. Libya, Karadağ ve Türkmenist­an da yüksek talep artışları ile sektör ihracatına güzel heyecanlar yaşatan ülkeler oldu. En fazla doğal taş gerçekleşt­irdiğimiz ülkeler arasında 12. sırada yer alan Libya, Türkiye’den gerçekleşt­irdiği ithalatı yüzde 149.75 artırdı. Geçtiğimiz yıl 5.263.322 Dolar ihracat rakamı böylece 13.145.037 Dolara yükseldi.

Remarkable Figures

Although there have been some decline in overall exports natural stone exports to some countries have increased substantia­lly. The Turkish natural stone sector increased its exports to Uzbekistan in the first seven months of 2019 by 5.412.95 percent, thus increasing its export figure from USD 115.664 to USD 6.376.518 between 2018 and 2019. Libya, Montenegro and Turkmenist­an were also the countries that gave momentum to the sector’s exports with high increase in demands. Turkey’s natural stone exports to Libya have increased by 149.75 percent. The value of natural stone exported to Libya that had been USD 5.263.322 in 2018 have increased to USD 13.145.037 in 2019. .

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey