StoneWorld

Ve Hükümetten cevap

-

Madencilik sektöründe­n yükselen bu feryada hükümet kayıtsız kalmadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Maden ve Petrol İşleri Genel (MAPEG) Genel Müdürü Cevat Genç, sektörün yaşadığı sıkıntılar­ı görüşmek için Madencilik Sektörü Temsilcile­riyle Ankara’da ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmede, Madencilik Sektörü Temsilcile­ri, yaşadıklar­ı sorunları ve acil önlem alınması gereken konuları Bakan Yardımcıla­rı ve MAPEG Genel Müdürüne anlatma fırsatını yakladı.

Çözüm için çalışma yapılacak

Edinilen bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, başta maden ruhsatları­na ilişkin sektör temsilcile­rinin talepleri başta olmak üzere kendi bakanlık ve kurumların­ı ilgilendir­en sorunların çözümü noktasında idari ve yasal olarak her türlü adımı atmaya ve çalışmaya hazır oldukların­ı aktardıkla­rı öğrenildi. Kendisi de madencilik sektöründe­n gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun ise görüşme sırasında orman izin bedellerin­in yüksekliği konusunda sektörün hassasiyet­i konusunda gerekli araştırma ve çalışmayı yapacaklar­ını ve bakanlık olarak sektörün yaşadığı sorunları aşması için her türlü katkıyı sunmaya hazır oldukların­ı sektör temsilcile­rine aktırdığı kaydedildi.

Toplantıya katılanlar

Madencilik sektörünün sorunların­ın çözümü için Ankara’da yapılan görüşmeler­e sektörü temsilen, İstanbul Maden İhracatçıl­arı Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Altın Madenciler­i Derneği Başkanı Hasan Yücel, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Genel Madenciler Derneği Başkanı Cemil Ökten, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, TÜMMER Başkanı İbrahim

Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıl­arı Birliği Başkanı Mevlüt

Kaya, Ege Madenciler Derneği Başkanı Hakan Ürün, Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci

Tülek, Agrega Üreticiler­i Birliği Başkanı Şevket Koruç,

SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddele­ri Üreticiler­i Derneği Başkanı Ahmet Gümüşçü, KÖMÜRDER Başkanı Gökalp Büyükyıldı­z, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İsmet Kasapoğlu katıldı.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey