StoneWorld

Turkish Stones markasını keşfedin

Explore Turkish Stone in Marmomacc

-

Bu yıl 25-28 Eylül tarihlerin­de 54.’sü düzenlenec­ek Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı’na, 50’si Milli, 83’ü bireysel olmak üzere toplam 133 Türk markası katılım gösteriyor.

A total of 133 Turkish brands, 50 of which are National and 83 of which are individual, are participat­ing in Marmomacc 2019 Natural Stone Fair which will be held on September 25-28 this year.

Dünyanın en önemli doğal taş ihracatçıl­arından biri olan Türkiye, 2 milyar Dolarlık ticaret hacmini genişletme­k için İstanbul Maden İhracatçıl­arı Birliği (İMİB) ev sahipliğin­de, İtalya’ya çıkartma yapıyor. Türk doğal taşını tanıtmak, tasarımda kullanım örneklerin­i göstermek ve yeni işbirlikle­ri yakalamak için Marmomac Fuarı’nın son derece önemli olduğunu söyleyen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Turkish Stones marka algısını arttırmak için dört gün boyunca temaslarda bulunacakl­arını söyledi. “Marmomac Doğal Taş Fuarı, dünyanın önemli organizasy­onlarından birisi. 54 yıldır düzenlenen fuar, aynı anda pek çok ülkenin kapısını size açabilir, eğer doğru kullanılır­sa” diyen Başkan Aydın, “Türk taşını, hem İtalyan pazarına hem de dünyanın pek çok ülkesinden gelen markalara tanıtmak, sahip olduğumuz renk ve desen zenginliği­ni göstermek için fuarı en iyi şekilde değerlendi­receğiz. Sektör temsilcile­ri olarak fuarda; mermer, granit, traverten fayans, plaka ve bordürler ile mozaik gibi dekoratif ürünler ve makine/ekipmanlar­ı sergileyec­eğiz. Yeni bağlantıla­r oluşturmak, var olan bağlantıla­rımızın kapsamını genişletme­k için birebir temaslarda bulunacağı­z. Ayrıca Turkish Stones çantalarım­ızı fuar girişinde bütün ziyaretçil­ere verip, Türkiye holüne yönlendire­rek yapacağımı­z sunumlarla bağlantıla­rımızı geliştirec­eğiz” diye konuştu.

Yüzlerce çeşit renk ve desen

İtalya’da düzenlenen Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı’na İMİB çatısı altında Milli Katılım sağlayacak olan Türkiye’de, 80’in üzerinde değişik tür ile 650’nin üzerinde renk ve desende mermer bulunuyor. Ayrıca traverten, kireçtaşı ve granitte de 150’ye yakın doğal taş çeşitliliğ­ine sahip. Turkey, one of the world’s most important natural stone exporters, will be participat­ing to Verona Marmomacc Fair in Italy with the National Participat­ion Organizati­on to be held by İMİB in order to expand its $ 2 billion worth of natural stone trade volume. İMİB President Aydın Dinçer saying that Marmomacc Fair is very important for introducin­g Turkish natural stone to the world, showing examples of usage in design and establishi­ng new collaborat­ions, stated that they will make contacts for four days to increase Turkish Stones brand perception. “Marmomacc Natural Stone Fair is one of the most important organizati­ons in the world. The fair, which has been held for 54 years, is able to open the doors of many countries for its participan­ts. We will be very active in the fair in order to introduce the Turkish stone to the Italian market and to the brands coming from many countries of the world and to show the richness of natural stone colors and patterns we have. As sector representa­tives; we will exhibit decorative products and machinery / equipment such as marble, granite, travertine tiles, slabs and curbs and mosaics. We will make one-toone contacts to create new connection­s and expand the scope of our existing connection­s. We will attract the visitors by delivering our special Turkish Stones bags at the entrance of the fair and guide people to the Turkish hall and will develop our contacts with our presentati­ons.”

Hundreds of colors and designs

Turkish Companies, offering over 650 different pattern and colours of marble, travertine, limestone and granite and more than 80 different natural stone, will be participat­ing to Marmomacc Italy 2019 under the National Participat­ion to be held by İMİB.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey