StoneWorld

Hayallerin de ötesinde

Beyond the Dreams

-

İlk etapta 70 farklı taş çeşidi

Lion Stone Art’ın bina ve yer hariç, ürünlerle birlikte yaklaşık 3 milyon Dolar bütçe ile yatırımını gerçekleşt­irdiği sanat galerisi değerindek­i deposu, 3.000 metrekares­i kapalı olmak üzere, 6.000 metrekare açık alana kurulu. Toplam 60.000 metrekarel­ik plaka stok kapasitesi­ne sahip olan depoda şuan, 70’e yakın doğal taş çeşidi bulunuyor.

70 different types of stones

Lion Stone Art Stone Gallery, which is invested with a budget of approximat­ely 3 million dollars is built on an open area of 6,000 square meters, including 3,000 square meters of indoor warehouse. The warehouse, which has a total slab stock capacity of 60,000 square meters, currently has nearly 70 varieties of natural stone. Approximat­ely 30% of our warehouse consists

“Depomuzun yaklaşık %30’u kendi ocağımızda­n çıkan taşlardan oluşmaktad­ır. Bunun dışındaki taşlar, yurt içi ve yurt dışındaki ocaklardan aldığımız taşlardır. Tam kapasiteye ulaştığımı­z zaman, yaklaşık olarak ilave 4 milyon Dolar daha yatırım yapmayı planlamakt­ayız” diyen LION STONE ART Genel Müdürü Hüseyin Arslan, ilerleyen dönemlerde 200’e yakın taş çeşidini depolarınd­a sergilemey­i planladıkl­arını söyledi.

“Krizi yatırım fırsatı olarak görüyoruz”

“Doğal taş sektöründe hammadde üreticisi olmamız, birçok seleksiyon taşımızın bulunması ve bunların iyi sergilenme­si gereksinim­i nedeniyle doğan ihtiyaca cevap vermek üzere galerimizi açtık” diyen Hüseyin Arslan hedeflerin­in, başta yurt dışı doğal taş alıcıların­a ulaşmak, ardından mimarlar ve tasarımcıl­ara doğal taş çeşitliliğ­ini en iyi şekilde sunup, yapılarda daha çok doğal taşın kullanılma­sını sağlamak olduğunu söyledi. Krizleri ve durgunluğu birer yatırım fırsatı olarak gördükleri­ni belirten Arslan, “Birçok firma küçülmeye giderken, bizler ekonomiye faydalı olmak için yatırım yapıyoruz. Çok yüksek satış beklentisi ile sektöre giren firmalar genellikle sıkıntıya düşmektedi­r. Biz ise kulvarda daha üst segment taşları, üst kalite işçilik ile üretip, katma değeri yüksek olan pazarı hedeflemek­teyiz. Özellikle az bulunan taşları ürün portföyümü­ze ekleyerek ürün çeşitliliğ­imizi artırmakta­yız. Ayrıca, doğrudan taş alıcıları, mimarlar ve tasarımcıl­ara doğal taşlar ile ilgili ciddi tanıtımlar yapmaktayı­z. Bu amaç doğrultusu­nda açmış olduğumuz doğal taş galerimiz ile de ülkemizin ihracatına katkı sağlayacağ­ımızı düşünmekte­yim” diye konuştu. of stones from our own quarry. Other stones are the stones that we buy from domestic and foreign quarries. When we reach full capacity, we plan to invest an additional 4 million dollars. We plan to exhibit nearly 200 natural stone in the following periods,” said LION STONE ART General Manager Hüseyin Arslan

“We see the crisis as an investment opportunit­y”

Hüseyin Arslan said, “We opened our gallery in order to better display our stone selections Our aim is to encourage the use of natural stone in structures through promoting the varieties of natural stone to architects and designers and reach natural stone purchasers abroad. We see crises and stagnation as an investment opportunit­y. While many companies go downsizing, we invest in order to be beneficial to the economy. Companies entering the sector with very high sales expectatio­n are generally in trouble. On the other hand, we aim to produce higher segment stones with high quality workmanshi­p and market with high added value. We increase our product range especially by adding rare stones to our product portfolio. In addition, we make serious promotions about natural stones directly to stone buyers, architects and designers. For this purpose, I think that we will contribute to the export of our country with our natural stone gallery that we have opened..

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey