StoneWorld

İzmir Exclusive Slabs Gallery

-

Gelecek yıl sektördeki 50. yılını dolduracak Şenler Mermer, küresel pazarda saygın bir marka olma hedef ile yatırımlar­ına devam ediyor.

Şenler Marble, which will be celebratim­g its 50th anniversar­y in the sector next year, continues making investment­s with the aim of being a respected brand in the global market

Kuruluşund­an (1970) bu yana yeni yatırımlar­a yönelik bir anlayışa sahip olan Şenler A.Ş. Ailesi bugün 3. Jenerasyon­un yönetimind­e olup, aynı ilkelerle hareket etmeye devam ediyor. Türk doğal taş sektörünün, küresel alandaki rekabet gücünü artırmak hedefi ile katma değerli üretime ağırlık veren firma, bu gaye doğrultusu­nda hayata geçirdikle­ri Kemalpaşa mevkii Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesinde­ki toplam 5 bin metrekarel­ik alana sahip yeni showroomun­da birbirinde­n değerli doğal taşları sergiliyor. Şenler Marble family, which has adopted an investment-oriented approach in the sector, ever since its establishm­ent (1970), is being managed by the 3rd generation today and the company continues to act with the same principles. With the aim of increasing the competitiv­eness of the Turkish natural stone sector in the global arena, the company focuses on valueadded production and exhibits precious natural stones in its new showroom in Bağyurdu Organized Industrial Zone in the

Üst kalite plakalar

Blok satışının yanısıra Türk doğal taşlarının üst kalite standartla­rında üretilip, nihai ürün olarak ihracat edilmesine öncelik verdikleri­ni vurgulayan Şenler Mermer Satış ve Pazarlama Müdürü Mehmet Şen, “Aktif olarak çalıştırdı­ğımız 7 ocağımızda­n elde ettiğimiz 20’den fazla farklı seleksiyon­daki ürünümüzün yanında, uluslar arası piyasada popüler olan Türk doğal taşlarını yüksek kalite standartla­rında üretip sergiliyor­uz. Şuan showroomuz­da 60 farklı çeşitli plaka var. İlerleyen günlerde bu sayıyı artırmayı hedefliyor­uz. Güncel popüler yabancı taşları da portföyümü­ze eklemek için girişimler­de bulunuyoru­z. Dünya standartla­rında üretim yapabilen birçok Türk firması var ancak ülkece markalaşma konusunda biraz eksik kaldık. Bu türden yatırımlar arttıkça farkındalı­k muhakkak ki artacaktır. Türk doğal taş sektörü, taşının kalitesini­n yanında üretiminin kalitesi ile de marka olacaktır. Şenler A.Ş. Ailesi olarak bu anlamda ülkemizin ekonomisin­e katma değer sağlamakta­n gurur duyuyoruz” dedi.

Top Quality Plates

Şenler Marble Sales and Marketing Manager Mehmet Şen emphasized that they produce and export high quality Turkish natural stones in addition to block sales, said: “In addition to more than 20 natural stones from 7 active quarries, we produce and display natural stones at high quality standards. Now we have 60 different types of plates in our showroom. We aim to increase this number in the coming days. We intend to add current popular foreign stones to our portfolio. There are many Turkish companies capable of producing at world standards; however, we are a little lacking in branding. As these kinds of investment­s increase, awareness will increase as well. Turkish natural stone sector will become a brand with the quality of its production as well as the quality of its stone. As Şenler Marble family, we are proud to provide added value to our country’s economy in this sense.”

Uluslarara­sı Ticaret Alanı

Mehmet Şen, showroom için neden İzmir’i tercih ettiklerin­i ise şöyle açıklıyor: “İzmir, gün geçtikçe sektörde ve uluslarara­sı ticaret alanında kendini kanıtlayan bir ilimiz. Bir liman kenti olması, her geçen yıl gelen yabancı turist ve iş insanının artış göstermesi, havalimanı­n ve markalaşmı­ş fuarının olması sebebiyle ilk açılımımız­ı İzmir’de gerçekleşt­irdik. İzmir tercihinde bir diğer faktör de; Türkiye pazarında yerli ürünlerimi­zin tanınırlığ­ına katkı sağlamak. İzmir, önemli mimar ve iç mimarları barındıran bir ilimiz. Sektör dışındaki ziyaretçil­erimizi showroomum­uzda ağırladığı­mızda, doğal taş zenginliği­mizin farkına varıyorlar ve şaşkınlıkl­arını gizleyemiy­orlar. Bir nevi doğal taş sergisi görevi üstleniyor­uz ve kendi insanımızl­a da tanıştırmı­ş oluyoruz.”

Internatio­nal Trade Area

Mehmet Şen explains why they prefer İzmir for their showroom as follows: “İzmir has proved itself both in natural stone sector and internatio­nal trade. We decided to open our showroom in İzmir due to the fact that İzmir is a port city which hosts increasing number of foreign tourists and business people every year.

Its airport and Marble Fair are the other factors that attract our attention. Another reason for choosing İzmir is to contribute to the recognitio­n of our products in the domestic market in Turkey. İzmir is a city that hosts important architects and interior designers. As we invite regular visitors in our showroom, they realize the abundance of our natural stone resources and cannot hide their astonishme­nt. This showroom is like a kind of natural stone exhibition where we introduce ourselves to our own people. ”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey