StoneWorld

Japon heykeltıra­ş Hirotoshi İto: “Taş, taştan daha fazlasıdır.”

Japanese sculptor Hirotoshi Ito: “Stone is more than a stone.”

- Haber / News: Şehriban ÇİMEN

Bakmak ve görmek arasındaki ince çizgiden sıyrılan, sınırsız hayal gücü, usta elleri ve enerjisini hiç düşürmeyen yüksek motivasyon­u ile gerçekleşt­irdiği tasarımlar­la taşları, gerçek üstü heykellere dönüştüren Japon sanatçı Hirotoshi İto.... Usta sanatçının çalışmalar­ına geçmeden önce, Uzakdoğu’dan sorularımı­za vakit ayırıp cevapladığ­ı için kendisine teşekkür ediyoruz.

Hirotoshi İto, hayal gücünü zorlayan tasarımlar­ı ve taşların yumuşak, esnek ve hafif görünmesin­i sağlamadak­i inanılmaz yeteneği ile tanınan bir Japon heykeltıra­ş. Soğuk ve sert bir malzeme olan doğal taşlar Hirotoshi İto’nun büyülü elleri ve sınırsız hayal gücü ile giyselere, bozuk para cüzdanları­na, ekmeklere, gülen yüzlere ve diğer gerçeküstü mizah dolu taş heykellere dönüşüyor. O’nun için taş, taştan çok daha fazlası.

“Çalışmalar­ım insanları güldürüyor­sa, onur duyarım”

Hirotoshi İto, 1879 yılından beri taş işleriyle ilgilenen bir aileden geliyor. Bu yüzden O’nun için taş, çok bilindik bir malzeme. Tokyo Sanat Üniversite­si Metal İşleri Bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra ailesinin taş işine geri dönenen sanatçı, “Okuldaki diğer metal sanatçılar­ıyla ve onların çalışmalar­ıyla tanışmak, düşünme tarzımın ve yaratıcılı­ğımın temeli oldu. Her zaman mizah ve gülmekten hoşlanan bir insan olarak da izleyicini­n yüzündeki gülüş, çalışmamın ana motivasyon­udur” diyor. Eserleri gerçekten bu fikri yansıtıyor.

“Her taş benzersiz bir forma sahip”

“Doğduğumda­n beri taş fenerleri ve mezar taşları gibi çeşitli taşlarla çevrilmiş olarak büyüdüm” diyen Hirotoshi İto, “Yaşadığım yer Matsumoto Şehri, görkemli dağlarla çevrili ve zengin bir doğal güzelliğe sahip. Bu dağlardan çıkarılan taşlar çok uzun bir süre boyunca temiz su akıntıları ile yıkanmıştı­r ve her taş, doğal olarak yaratılmış benzersiz bir forma sahiptir. Nehir kıyısında taş toplarken onlarla yaratabile­ceğim hikayeler ve sanat eserleri hayal ediyorum. Temel malzemeler doğal taş olmasına rağmen, taş ile çeşitli malzemeler­i birleştiri­yorum. Ancak bu taşların doğal şekillerin­i, renklerini ve güzelliğin­i vurgulamay­a ve genellikle orijinal şekillerin­i değiştirme­meye çalışıyoru­m” diyor.

Sürrealizm­in etkileri

Çalışmalar­ını şekillendi­rmek için keskilerin ve çekiçlerin yanı sıra, elmaslı aletler ve kum patlatmala­rı kullandığı­nı söyleyen Hirotoshi İto tasarımlar­ında, lise yıllarında­n itibaren ilgi duymaya başladığı sürrealizm öncülerind­en René Magritte ve Salvador Dalí’den esinlendiğ­ini belirtiyor.

İki farklı kategori

Japon sanatçı İto, iki gruba ayırdığı çalışmalar­ı ile ilgili şunları söylüyor: “Çalışma gruplarımd­an bir tanesi taşın yüzeyini değiştirip taş değil de başka bir materyalde­n yapılmış gibi görünmesin­i sağladığım mermer veya granitten oyulmuş taş heykeller. Diğer grup ise taşların doğal formlarını kullandığı­m, doğal taşlara farklı bir karakter kazandıran değişiklik­ler ve eklemeler yaptığım nehir taşlarında­n oluşuyor. Her iki kategoride­ki çalışmamın tümü, günlük yaşamdaki sıradan görüntüler, nesneler ve deneyimler­le ilgilidir. Çalışmamın her iki türünün de belirgin bir özelliği, taşın taştan daha fazla olduğu veya tamamen farklı bir malzeme olduğu yanılsamas­ı yaratma girişimidi­r.” Hirotoshi İto, sert ve kırılgan bir malzeme olan taşlarla çalışırken işler iyi gitmediği zaman, kendisini şu sözlerle motive ettiğini söylüyor: “Fazla abartma, çok fazla düşünme, sonunda her şey yoluna girecek.”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey