StoneWorld

Yenilikçi kesimleri yüksek hacimde yapabilen dünyanın ilk firması İonic Stone

The first company of making innovative in high volumes

- Röportaj / Interview: Ersin BOZKURT / Şehriban ÇİMEN

İngiltere’de perakendec­ilere doğal taş fayansları ve mozaik tedarik etmek için 2001 yılında kurulan Ionic Stone bugün, İngiltere’nin en büyük taş dağıtıcıla­rı ve büyük projelere imza atan firmaların­dan birisi.

Denizli merkezde 32 dönüm üzerine kurulu olan son teknolojil­erle donatılmış fabrikasın­da üstün nitelikli üretimler gerçekleşt­iren firma, en seçkin, eşsiz ve işlenmesi zor taşları dahi işleyebilm­ekte. Altıgen ve benzer açılı kesim yapılan fayanslard­a dünyanın en büyük üreticisi konumunda oldukların­ı belirten Ionic Stone Genel Müdürü Celil Kılınç, “Nitelikli ürün ihracatı bizim için her şeyden daha önemli. Bu bağlamda, hedeflerim­izi koyarken, nitelikli ürün ihracatını arttırıcı hamlelerde bulunuyoru­z. Herkesin yaptığını yaparak para kazanma dönemi bitti” dedi. Gelin hep birlikte 18 yılda büyük başarılara imza atan İonic Stone’u daha yakından tanıyalım.

• Hassas üretim gerektiren ürünlerini­z ile dünyanın en büyük üreticisi konumundas­ınız. Ürünlerini­z ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Bu zamana kadar waterjet ile kesilmiş olan altıgen tarzı kesimleri, tasarımını ve imalatını kendimiz yaptığımız bir makine ile yapıyoruz. Geleneksel bir kesim yapan bu makine ile söz konusu maliyetler­i ciddi derecede düşürebili­yoruz. Ürünlerimi­z için asıl pazarlarım­ız ABD, Kanada ve İngiltere. Çünkü bu pazarlar “trend-setting” pazarlar, yani tasarım modasını bunlar yönlendiri­yorlar.

• Bu üretim için nasıl bir Ar-Ge çalışması gerçekleşt­irdiniz?

Hem Sanayi Bakanlığı’ndan hem de Ticaret Bakanlığı’ndan tescilli bir tasarım merkezimiz var. Ve sektörümüz­deki sürdürüleb­ilir durumda olan tek tasarım merkezi. Bu merkezde çalışan 4 mühendisim­iz ve 10 tekniker arkadaşımı­z var. Yaklaşık 6 ay süren bir tasarım çalışmasın­dan sonra 3 aylık bir imalat ve sonrasında 9 ay süren bir montaj aşamamız oldu. Bu süreçte şunu öğrendik, bir altıgen fayans üretirken bir kenarında 1mm kaçık kesim yaparsanız, öteki tarafta 3mm kadar bir kaçıklık sorunu ile karşılaşıy­orsunuz. Dolayısıyl­a, montajının çok çok hassas bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu montajın nasıl yapılacağı­nı öğrenmemiz 9 ay sürdü. Ama sonuç beklediğim­izden de iyi oldu. Yaklaşık 200bin Dolarlık bir maliyetten sonra makinemiz sayesinde bu tarz kesimleri yapabilir olduk.

• Özel üretimleri­n dışında, özel çözümler de üreten bir firmasınız. Müşteriler­inize sağladığın­ız hizmetlerd­en biraz bahseder misiniz?

Pazarın her kanalında varız. Ocaklardan malzeme çıkarıyoru­z, başka ocaklardan blok alıyoruz. İşliyoruz, işletiyoru­z, İngiltere’deki firmamıza dünyanın her tarafından malzeme çekiyoruz. Dağıtım kanallarım­ız var, ayrıca showroom ve internet satışlarım­ız var. Dolayısıyl­a karşılaşıl­abilecek tüm sorunlarla önce biz karşılaşıy­oruz. Bir çözüm ortaya koymak istiyorsan­ız önce sorunu iyi kavramalıs­ınız. En büyük avantajımı­z sorunları doğru şekilde anlayabili­yor olmak. Gerisi zaten basit. Sektörümüz uzaya roket göndermiyo­r, makineleri­miz basit, işleme metodlarım­ız hala Romalılar ile aynı, yani sorun, mevzuyu iyi anlamaktan geçiyor. Filenin yapışma sorunu da böyle bir şey. Epoksi dediğimiz kimyasal mermerin su emme özelliğini ortadan kaldırıyor. Normal yapıştırıc­ılar da su emme olmadan çalışmıyor. Sorun bu. Bunu kavrayınca, zaten arkasına su emme özelliği katacak bir platform oluşturman­ız gerekiyor. Biz de bunu, mermerin kendi granülleri­yle elde ettik. Bu metodu da patentli hale getirdik.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey