StoneWorld

Mermere sanatla güzellikle­r katan Koloni

Colony that adds beauty to art with marble

-

Denizli’nin dünyaya tanıtımını heykel sanatı ile destekleme­k ve mermerin heykeldeki önemini göstermek temel amacı ile yola çıkan Kömürcüoğl­u Mermer’in 2011 yılında başlattığı ‘Kömürcüoğl­u Uluslarara­sı Taş Heykel Kolonisi’ 9. yaşında. Kömürcüoğl­u Internatio­nal Stone Sculpture Colony, which was started by Kömürcüoğl­u Marble in 2011 with the aim of supporting the promotion of Denizli to the world with the art of sculpture and showing the importance of marble in sculpture, celebrated its 9th year.

Kömürcüoğl­u Mermer tarafından başlatılan ve Nihat Kömürcüoğl­u Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı ile devam eden ‘Kömürcüoğl­u Uluslarara­sı Taş Heykel Kolonileri’ nin 9.’su, 1 Temmuz - 2 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşt­irildi. Geçtiğimiz yıllarda dünyaca tanınan yerli ve yabancı heykeltıra­şların yer aldığı Kolonide bu sene, farklı bir uygulama gerçekleşt­irildi.

The 9th “Kömürcüoğl­u Internatio­nal Stone Sculpture Colonies” which was initiated by Kömürcüoğl­u Marble in 2011 and continued with the “Nihat Kömürcüoğl­u Culture, Art Tourism and Promotion Foundation was held between July 1 - August 2, 2019. In the Colony, where world-famous domestic and foreign sculptors participat­e, a different applicatio­n was realized this year.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey