StoneWorld

Doğal taş ihracatçıl­arında ödül coşkusu

The Enthusiasm of natural stone exporters were awarded by EMIB

- byEMIB

Türkiye’ye 2018 yılında 916 milyon Dolar döviz kazandıran, 2019 yılında ihracatta 1 milyar doları aşmayı hedefleyen Ege Maden İhracatçıl­arı Birliği (EMİB), faaliyet alanına giren illerde yerleşik üyeleri için düzenlediğ­i “Maden İhracatını­n Yıldızları Ödül Törenleri”ne Denizli’de devam etti.

Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta’da yerleşik, 2018 yılında Türkiye’ye 85 milyon Dolar döviz kazandıran 36 doğal taş ihracatçıs­ı firma EMİB tarafından onurlandır­ıldı. Aegean Mineral Exporters Associatio­n, bringing 916 million dollars to Turkish economy in 2018 and aiming to exceed $ 1 billion in natural stone export in 2019, continued its “Stars of Mineral Export Award Ceremony” which it awarded the local members in its field of activity, with a new ceremony in Denizli. 36 natural stone exporter companies residing in Denizli, Antalya, Burdur and Isparta that contribute­d to Turkish economy with 85 million dollar foreign currency, were honored by EMIB within the context of these organizati­ons.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey