StoneWorld

Beş yılda beş kat büyüdü

Bursa Internatio­nal Block Marble Fair has grown five times in five years

-

Bursa Internatio­nal Block Marble Fair has grown five times in five years

Düzenlendi­ği ilk yılında 550 blok mermerin sergilendi­ği Bursa Uluslarara­sı Blok Mermer Fuarı, 5. yılında 5 kat büyüyerek toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2.500 blok mermerin sergilendi­ği, dev sektör buluşmasın­a dönüştü. Bursa Internatio­nal Block Marble Fair, in which 550 blocks of marble were exhibited in its first year, has grown 5 times in the last 5th years and turned into a giant sector meeting where 2,500 blocks of marble weighing 60 thousand tons were exhibited.

Katılımcı firmaların en güzel renk ve desendeki kaliteli mermerleri­nin sergilendi­ği, Türkiye’de konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkat çeken Bursa Uluslarara­sı Blok Mermer Fuarı, kapılarını 23 – 26 Ekim 2019 tarihlerin­de 5. kez açmaya hazırlanıy­or. Fuarın, BTSO’nun ve MADSİAD’ın katkılarıy­la 5 yıl gibi bir sürede önemli noktaya geldiğini dile getiren Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Sektör, Türkiye’nin farklı ocaklarınd­an çıkarılan 650’nin üzerinde farklı renk ve desendeki blok mermerleri­n sergileceğ­i 9 salonun yanı sıra iş ve ocak makineleri­nin yer aldığı açık sergileme alanı ile toplam 60 bin metrekare alanda hazırlanan Bursa Blok Mermer Fuarı’nda bir araya gelecek. Geçtiğimiz yıl 22 bin 765 sektör profesyone­lini ağırlayan fuarın 2019 yılında 20 binin üzerinde iş insanının ziyaret etmesini hedefliyor­uz. Çin ve Hindistan başta olmak üzere sektörün önde olduğu 45’ten fazla ülkeden organize edilecek alım heyetleri, yurt içinden ise 40’tan fazla şehirden ağırlanmas­ı hedeflenen profesyone­l ziyaretçil­erin katkıları ile oluşacak iş hacmi, sektör ihracatına ve rekabetçil­iğine güç katacaktır ” dedi.

Bursa Uluslarara­sı Blok Mermer Fuarı, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) işbirliğiy­le, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile hazırlanma­ktadır.

Bursa Internatio­nal Block Marble Fair, which is the only sectoral block fair that showcases the highest quality marble in the most beautiful colors and patterns in Turkey will be opening fort he 5th time between 23-26 October, 2019. Tüyap Bursa Fair Company General Manager İlhan Ersözlü said: “The sector will gather in Bursa Block Marble Fair which will be held on 60 thousand sqm field where more than 650 different colors and patterns of block marble are exhibited along with heavy machines and quarry machines. We aim to make more than 20 thousand business people to visit our Fair in 2019. Last year the fair hosted 22 thousand 765-industry profession­als. Procuremen­t delegation­s to be organized from more than 45 countries, especially from China and India, and visitors from more than 40 cities in Turkey will be hosted in Bursa Block Marble Fair and increase the sector’s export and competitiv­eness. ”

Bursa Internatio­nal Block Marble Fair, is organized by TÜYAP Bursa Fairs Inc., Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO), and Mineral Marble Producer and Industrial­ists Businessme­n Associatio­n (MADSİAD), with the support of the Bursa Metropolit­an Municipali­ty.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey