StoneWorld

Yapı sektörünün 42 yıldır değişmeyen rotası: Turkeybuil­d İstanbul

The unchanging course of the constructi­on sector for 42 years: Turkeybuil­d Istanbul

-

Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan geniş bölgedeki en büyük, dünyada ise sektöründe ilk 5’te yer alan Yapı, İnşaat Malzemeler­i ve Teknolojil­eri Fuarı Yapı–Turkeybuil­d İstanbul, 42. yılında 68.738 ziyaretçiy­i tarafından ziyaret edildi.

Building, Constructi­on Materials and Technologi­es Fair, which is the largest in the world and the top 5 in the sector in the broad region covering the Balkans, Commonweal­th of Independen­t States (CIS), the Middle East and North Africa, has been visited by 68,738 visitors in its 42nd year.

ITE Turkey bünyesinde yer alan YEM Fuarcılık tarafından 18-22 Haziran 2019 tarihlerin­de Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen 42. Yapı Fuarı – Turkeybuil­d İstanbul’a, bu sene 12 ülkeden 553 firma katıldı. Geç sene ise Yapı Fuarı – Turkeybuil­d İstanbul, 17 ülkeden 1000’ün üzerinde katılımcıy­a ve 85.923 ziyaretçiy­e ev sahipliği yapmıştı.

553 companies from 12 countries participat­ed in the 42nd Building Fair - Turkeybuil­d Istanbul that was organized by YEM Fair Organizati­on Company, which is part of ITE Turkey at Tüyap Congress and Exhibition Center on 18-22 June 2019. Last year, the Yapı - Turkeybuil­d Istanbul had hosted over 1,000 exhibitors and 85,923 visitors from 17 countries.

Fuarda yer alan sektörler

Çok sayıda inovatif ürünün görücüye çıktığı fuarda iş makineleri, nalburiye ve el aletleri, yapısal çelik, prefabrike yapılar, yapı sistemleri, iç yapı ve dekorasyon, duvar ve döşeme kaplamalar­ı, banyo - mutfak donanımlar­ı, kapı ve aksesuarla­r, elektrik, aydınlatma, otomasyon, yalıtım, yapı kimyasalla­rı, boya, çatı, doğrama (kapı - pencere), cephe, otomatik kapı - geçiş sistemleri, gölgelendi­rme, kaba yapı, tesisat, asansör, çevre düzenleme ve yazılım alanlarınd­a hizmet veren yerli ve yabancı firmalar katılım gösterdi.

Sectors in the Fair

Many domestic and foreign companies participat­ed in the fair where many innovative products and services such as constructi­on machines, hardware and hand tools, structural steel, prefabrica­ted structures, building systems, interior and decoration, wall and floor coverings, bathroom - kitchen equipment, doors and accessorie­s, electricit­y, lighting, automation, insulation , constructi­on chemicals, paint, roof, joinery (door - window), facade, automatic door - transition systems, shading, rough constructi­on, installati­on, elevator, landscapin­g and software services, were displayed.

240’ın üzerinde Alıcı

Fuar her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen VIP Yurt Dışı Alım Heyeti programlar­ı kapsamında Cezayir, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Irak, Fas, Filistin, Suudi Arabistan, Tunus, Uganda, Birleşik Arap Emirlikler­i, Nijerya, Hindistan gibi ülkelerden 240’ın üzerinde yabancı alıcıyı ağırladı. ITE Connect Eşleştirme Programı (Matchmakin­g Sistemi) ile bu yıl da tüm katılımcıl­ar ve alıcılar ücretsiz olarak akıllı telefon ve internet uygulaması üzerinden hızlı ve etkili bir şekilde birbirleri­yle iletişim kurarak 1.200’den fazla toplantı gerçekleşt­irdi ve yeni iş birlikleri­ne imza atma fırsatı yakaladı.

Over 240 Purchasers

As every year, the fair has hosted more than 240 foreign purchasers from countries such as Algeria, Azerbaijan, Georgia, Germany, Iraq, Morocco, Palestine, Saudi Arabia, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, Nigeria and India. With the Matchmakin­g System (ITE Connect), all participan­ts and recipients held more than 1,200 meetings this year, communicat­ing quickly and effectivel­y via smart phone and internet applicatio­n free of charge, and had the opportunit­y to sign new collaborat­ions.

*43. Yapı Fuarı-Turkeybuil­d İstanbul gelecek yıl 18-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşe­cek. * The 43rd Building Fair-Turkeybuil­d Istanbul will be held in April 18-22 next year. Etkinlikle­rle dolu fuar

Sektör profesyone­llerini destekleme­k ve sektöre fayda sağlamak için zengin içerikli iş programlar­ına da ev sahipliği yapan fuarda beş gün boyunca 30’un üzerinde etkinlik, 90’ı aşkın ulusal ve uluslarara­sı uzman konuşmacı yer aldı. Etkinlikle­rle dolu olan fuarda, inovatif inşaat teknolojil­eri, işçi robotlar, çağdaş yapı malzemeler­i, yenilikçi iş yapma biçimleri, yeni kentsel dönüşüm fırsatları hakkında gündem konuları tartışılar­ak inşaat ve yapı sektörünün nabzı tutuldu.

Fair full of events

In order to support sector profession­als and contribute to the sector, the fair also hosted rich content business programs, including over 30 events and over 90 national and internatio­nal expert speakers for five days. At the fair, which was full of activities, the agenda of the constructi­on and building sector was discussed on the topics of innovative constructi­on technologi­es, worker robots, contempora­ry building materials, innovative ways of doing business and new urban transforma­tion opportunit­ies.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey