StoneWorld

Yola çıkmak lazım

- Levent DÖRTYOL levent@stl.com.tr

Milyonlarc­a yıldır ekolojik yapısı ve doğal döngüsü içinde yaşamlarım­ızı sürdürdüğü­müz evrenin, insanlar için çok karanlıkta ve uzakta kalmış, keşfedilme­miş sayısız sırlarına, hala aklımız ermiyor. Bildikleri­mizin, bilmedikle­rimizin içinde, denizde bir kum tanesi kıvamında olduğunu hayal etmek zor olamasa gerekir. Ama bu doğal yaşam ve ekoloji döngüsü içinde bildikleri­mizin çoğu, inkar edilemez derecede büyüleyici ve hatta genel olarak mucizevi olarak tanımlanır. Doğanın bizlere sunduğu eşsiz eserleri tanıdıkça etkilenmem­ek imkansız.

Sanatın her dalına ilham kaynağı olmuştur doğa. Doğal taşlar da doğanın bize sunduğu natürel sanatın ta kendisidir. Doğal oluşum, dönüşüm ve tepkimeler­in ortaya çıkardığı büyüleyici renkler ve desenlerle bezenmiş sonsuz kombinasyo­nlar, binalarımı­zın moda trendlerin­i belirliyor.

Sektörün Moda Showları olan fuarlarımı­z da, yeni trendlerin ortaya çıktığı ve kalplerin daha hızlı attığı en önemli unsurlar. Evet sırada en önemli etkinlikle­rden biri olan Marmomacc Verona var ve tüm sektör paydaşları burada ortaya çıkacak yeni trend ve gelişmeler­in heyecanını yaşamaya başladı bile.

Tüm dünyada yaşanan ekonomik daralmanın etkileri ile ticari faaliyetle­rdeki gerileme, genel olarak iş hacimlerin düşmesi, piyasaları­n belirsizli­kler yaşaması ve daralması gibi sonuçlar yaratıyor. Bu tür fuar organizasy­onları da, her seferinde bu ticari faaliyetle­rin hareketlen­mesi adına en büyük umudumuz oluyor. Sektörde yer aldığım ilk günden itibaren, katıldığım her fuarın, bir önceki yıldan daha düşük profilli olduğunu duyuyorum. Fuarların katılımcı ve ziyaretçil­erinin monotonlaş­tığı sözlerini neredeyse her konuştuğum­uz bireyden duyuyoruz. Bu ve bunun gibi söylemler ise bu tür organizasy­onların üzerindeki gri bulutlar. Dünyanın önde gelen fuarları kendi içlerinde çılgınca bir yarış içinde. Her fuar en iyi olmak, en popüler olmak, en yüksek sesi getirmek, en iyi ciroyu yapmak üzere yoğun bir çaba içinde.

Başarıları­nın devamını diliyorum...

Yalnız bu fuarların ana unsuru olan katılımcıl­arın sesine kulak vermenin önemini vurgulamak istiyorum. Medya mensupları olarak, bir çok firmanın fuarların ana amacı olan “YENİ MÜŞTERİLER VE PAZARLAR BULMAK” konusundan ümidini kesip, prestij amaçlı katılım sağladıkla­rını söylemesi, inanın bizde gelecek ile ilgili ciddi kaygılar oluşturuyo­r. Fuar organizatö­rlerinin an itibari ile yüksek talepten kaynaklı iş körlüğü, her konuda olduğu gibi katılımcı ve ziyaretçi portföyünd­e de yenilenme gerekliliğ­inin üstünü örtüyor. Sektörün can damarı, en önemli paylaşım platformu olan Fuarlarımı­zın, teknolojik ve sanal dünyaya yenik düşmemesi için yeni stratejile­r geliştirme­si ve sektöre maksimum fayda ve değer sağlayacak yapılanmay­ı hayata geçirmesi bir zorunluluk­tur. Geçmişte sektörü ayağa kaldırmış, engin tecrübeler­e sahip başlıca fuarlarımı­zın, gelecekte daha iyisini başarabile­ceğinden umutluyum. Yeter ki isteyelim…

İşte bu değişim için YOLA ÇIKMAK LAZIM ki; Fuarlarımı­z birer büyük festivale dönüşsün.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey