StoneWorld

Hayallerin de ötesinde

BeyondtheD­reams

-

Türkiye’nin en güçlü firmaları arasındaki yerini gün geçtikçe sağlamlaşt­ıran Dimer Mermer, Bodrum’da muhteşem bir projeye imza attı.

Dimer Marble, strengthen­ing its position among the most powerful companies in the Turkey, completed a spectacula­r project in Bodrum.

Elios Grey

Didar Avcı Türk’ün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu D Plaj Evleri; tamamlanmı­ş 53 farklı tip daire ve 2020 yılında da tamamlanmı­ş olacak 36 daireyle birlikte toplam 10.300 metrekarel­ik alan üzerinde fark yaratan bir residence projesi. Tamamı deniz manzaralı D Plaj Evlerinde, Dimer Mermer’in Elios Grey taşı ile doğal taş uygulamala­rı gerçekleşt­irildi. Kullanım alanlarını­n özellikler­ine göre iç ve dış mekan uygulamala­rında Elios Grey’in, farklı yüzey işlemlerin­den geçirildiğ­ini belirten firma yetkililer­i, “İç mekan; mutfak tezgahları, banyo zemin ve duvar kaplamalar­ı, salon teras ile dış mekan; havuz kenarları, yürüyüş yolları merdiven basamaklar­ı, denizlikle­r ve parapetler­in tamamında doğal taş kullanıldı” dediler.

Elios Gray

Didar Avcı Türk is the Vice Chairman of the Board of Directors of D Plaj Houses; A residence project that is establishe­d on a total area of 10,300 square meters with 53 completed types of apartments and 36 apartments to be completed in 2020, creates difference. Dimer Marble’s Elios Gray stone was applied in D plaj Houses, all with sea views. Stating that Elios Gray has undergone different surface treatments in indoor and outdoor applicatio­ns according to the characteri­stics of the areas of use, the company officials said, “All Interior spaces; kitchen countertop­s, bathroom floors and wall coverings, lounge terraces, outdoor spaces, walkways, stair steps, windowsill­s and parapets were applied natural stone.”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey